1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Klienti Tatra banky už čerpajú prvé úvery s „antikorona 2 zárukami“

Klienti Tatra banky už čerpajú prvé úvery s „antikorona 2 zárukami“

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 08.07.2020 | 2 min. čítania

Klienti Tatra banky už čerpajú prvé úvery s „antikorona 2 zárukami“

Tatra banka úspešne odštartovala poskytovanie úverov so štátnymi „antikorona 2 zárukami“. Je to dobrá správa pre viac ako 2 000 spoločností a podnikateľov, ktorí o toto financovanie doposiaľ požiadali.

S cieľom prispieť k oživeniu slovenskej ekonomiky podpísala Tatra banka minulý týždeň so zástupcami Slovak Investment Holding a EXIMBANKA SR zmluvy o poskytovaní zvýhodnených úverov so štátnou garanciou. Tento týždeň si už našli finančné prostriedky aj prvých príjemcov.

Tatra banka eviduje viac ako 2000 žiadostí o tento typ úveru. Tešíme sa, že sa nám podarilo v skutočne krátkom čase od schválenia podmienok podpory a podpisu zmlúv s ručiteľmi zabezpečiť schvaľovanie úverov. Prví klienti už aj stihli načerpať finančné prostriedky z tejto schémy,“ doplnila Zuzana Malcová, vedúca oddelenia vývoja úverových produktov pre malých firemných klientov v Tatra banke.

Žiadať o túto formu podpory podnikania môžu naďalej existujúci aj noví klienti v ktorejkoľvek pobočke, prostredníctvom svojho vzťahového manažéra alebo webstránky Tatra banky. Úver je možné poskytnúť najneskôr 31. 12. 2020.

Výhody:

 • úver možno využiť na financovanie prevádzkových potrieb alebo obnovovacích investícií
 • maximálna výška úveru 20 miliónov EUR (max. dvojnásobok mzdových nákladov alebo 25 % tržieb spoločnosti)
 • splatnosť úveru minimálne 2 roky, maximálne 6 rokov
 • zvýhodnená úroková sadzba od 1,9 % p. a.
 • odklad splácania istiny a úroku na jeden rok
 • bez poplatku za poskytnutie úveru a jeho predčasné splatenie
 • možnosť realizovať mimoriadne splátky

Poplatok za garanciu je možné odpustiť

Klientovi je účtovaný poplatok za záruku. Poplatok si neúčtuje banka, je určený ručiteľom za ich garancie. Pri 6-ročnej splatnosti dosahuje poplatok za záruku 4,25 % z výšky úveru pre malého a stredného podnikateľa a 8,5 % pre veľké podniky. Je splatný jednorazovo pri poskytnutí. Poplatok je možné odpustiť pri poskytnutí úveru za predpokladu udržania zamestnanosti počas prvých 12 mesiacov od poskytnutia pomoci a neexistencie záväzkov po lehote splatnosti voči štátnym inštitúciám a podnikateľom viac ako jeden mesiac.

Klienti sú zaviazaní:

 • po dobu čerpania nevyplácať podiely zo zisku či iné zdroje
 • neposkytovať prostriedky z úveru akýmkoľvek subjektom a tretím osobám
 • nevyplatiť existujúce úvery skôr, ako dôjde k splateniu úveru so štátnou garanciou
 • podať vyhlásenie o doposiaľ prijatej štátnej pomoci rovnako ako predkladať monitorovaciu správu tri roky po sebe

Od malých a stredných podnikateľov sa vyžaduje pri úvere do 500 tisíc EUR len osobné ručenie, v prípade väčších spoločností je potrebné aj dodatočné zabezpečenie.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/klienti-tatra-banky-cerpaju-prve-uvery-antikorona-2-zarukami/