1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Klienti Tatra banky už môžu používať platby podľa štandardov SEPA

Klienti Tatra banky už môžu používať platby podľa štandardov SEPA

| 04.11.2013

Tatra banka úspešne prešla na platobné štandardy SEPA. Pre klientov to znamená realizovať platby v mene euro v rámci oblasti SEPA rovnako jednoducho, rýchlo a lacno ako domáce platby.

Pre bežných klientov je najvýraznejším rozdielom formát účtov - namiesto aktuálne používaného formátu čísla účtu - tzv. BBAN, sa v SEPA platbách používa medzinárodný formát čísla účtu - IBAN.

Prechod na štandardy SEPA znamená zásadné zmeny najmä pre firmy, ktorým napríklad umožníme komunikáciu s bankou podľa nového univerzálneho štandardu ISO20022. Tatra banka preto ako najväčšia korporátna banka zrealizovala 15 seminárov na tému SEPA v Bratislave ako aj jednotlivých regiónoch. Pre dodávateľov účtovných systémov banka zorganizovala technicky zameraný workshop.

„Napriek tomu, že z pohľadu bežného klienta ide len o drobné úpravy vo forme zadávania platobného príkazu, pre nás ako banku znamenalo zavedenie SEPA štandardov dopad na systémy platobného styku približne v rozsahu prechodu na euro. V najintenzívnejšej fáze projektu na ňom pracovalo približne 200 ľudí, pričom náklady na projekt rátame v miliónoch eur," hodnotí projekt Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Čo je to SEPA
SEPA (Single European Payments Area) je európsky projekt, ktorý uzatvára prechod na menu euro. Jeho cieľom je vytvorenie jednotných podmienok a pravidiel pre platobný styk. Spotrebitelia, podniky, obchodníci a verejný sektor budú schopní realizovať platby a inkasá v mene EUR v rámci Európy tak jednoducho, ako domáce platby.

Prínosy SEPA

 • Bankové spojenie
  IBAN (International Bank Account Number) sa stáva jediným identifikátorom účtu a banky pre SEPA platby. V plnej miere postupne nahradí domáce bankové spojenie (BBAN) aj kód banky (BIC/SWIFT kód banky).
 • Len jeden účet
  Občanom a podnikom z krajín patriacich do SEPA stačí len jeden bankový účet, z ktorého je možné odosielať platby, alebo na ktorý je možné prijímať platby v eurách v rámci SEPA oblasti rovnako jednoducho ako pri domácich platbách.
   
 • Jednoduché spracovanie platieb
  Keďže všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby majú rovnaký formát, ich spracovanie je jednoduchšie (univerzálne štandardy správ, ISO 20022).
 • Inovatívne produkty a služby
  Banky z krajín SEPA priebežne vyvíjajú a používajú inovatívne produkty a služby naviazané najmä na elektronické prostredie.
 • Rýchlejší proces zúčtovania platieb
  Príjemca úhrady má platbu pripísanú na nasledujúci pracovný deň od prijatia platobného príkazu v banke platiteľa.

Viac informácií o platobných štandardoch SEPA 

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593
0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/klienti-tatra-banky-mozu-pouzivat-platby-podla-standardov-sepa/