1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Podajte si žiadosť o úver so štátnou zárukou

Podajte si žiadosť o úver so štátnou zárukou

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 14.05.2020 | 1 min. čítania

Podajte si žiadosť o úver so štátnou zárukou

Firemní klienti Tatra banky sa aj v týchto časoch môžu spoľahnúť na svoju banku, ktorá je v spolupráci so štátom (MF SR), Slovak Investment Holding a Eximbankou pripravená poskytnúť výhodné štátom garantované úvery. Tatra banka bude od piatka 15. 5. 2020 prijímať od svojich klientov žiadosti o tento typ úverov.

Na základe zákona, ktorý v stredu 13. 5. 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky naberá pomoc na podporu financovania podnikateľských subjektov a elimináciu dopadov COVID19 na ekonomiku pod záštitou Ministerstva financií SR reálne črty. Vzhľadom na túto skutočnosť, sa otvára možnosť pre klientov Tatra banky podať žiadosť o financovanie s touto formou podpory.

Parlamentom schválená štátom garantovaná úverová podpora si pred jej úplnou realizáciou vyžaduje ešte niekoľko krokov súvisiacich s čerpaním prostriedkov z veľkej garančnej schémy. Avšak o financovanie z tejto linky je možné požiadať už teraz.

Úvery so štátnou zárukou 

Splátkové úvery so zárukou štátu sú určené pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na veľkosť ich firiem, živnostníkov, podnikateľov s paušálnymi výdavkami alebo daňovou evidenciou. Podmienkou pre financovanie so zárukou štátu je preukázanie negatívneho dopadu COVID19 na podnikanie spoločnosti. Produkt je určený pre klientov, ktorí zaznamenali výrazný alebo úplný výpadok tržieb. Žiadosť o prevádzkové financovanie z dôvodu postihnutia pandémiou COVID19 je možné podať v ktorejkoľvek pobočke banky prípadne prostredníctvom call centra DIALOG Live na čísle *1100. Firemní klienti v starostlivosti firemných centier alebo odboru veľkých firemných klientov majú možnosť obrátiť sa s požiadavkou na svojho relationship manažéra. Vo veľkej garančnej schéme, pod ktorou sa budú úvery so štátnymi zárukami poskytovať bude alokovaný najväčší objem prostriedkov spomedzi ostatných dostupných garančných programov.

 

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík, hovorca, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/klienti-tatra-banky-si-mozu-piatok-podat-ziadost-uver-so-statnou-zarukou-z-velkej-garancnej-schemy/