Limitovaná tranža Garantovanej investície TB

| 05.06.2013

Od 3. júna 2013 prináša Tatra banka svojim klientom novú limitovanú tranžu garantovanej investície. Klienti tak opäť môžu na zhodnocovanie svojich úspor využiť výhody štruktúrovaného vkladu.

Akcie, dlhopisy alebo komodity predstavujú tradičné aktíva, ktoré sú v neustálej pozornosti úspešných investorov. Vďaka novej Garantovanej investíciiTB sa budú môcť klienti podieľať na ich zhodnotení, navyše bez podstúpenia rizika straty vkladu.

Málokto vie dnes odhadnúť, či sa bude lepšie dariť akciám, dlhopisom alebo komoditám, ale unikátna vlastnosť novej Garantovanej investícieTB už dnes umožní klientom, že sa budú podieľať najväčšou mierou na aktívach s najlepším zhodnotením.*


Garantovaná investíciaTB

  • predstavuje jednorazový bankový vklad na 5 rokov
  • minimálny vklad je 1 000 EUR
  • vďaka bonusovému úroku ponúka príležitosť na dosiahnutie atraktívneho zhodnotenia
  • je v ponuke len od 3. 6. do 26. 6. 2013
  • nemá žiaden vstupný poplatok
  • počas doby viazanosti vkladu nemožno uskutočňovať žiadne dodatočné vklady ani predčasný výber peňazí z účtu

*Upozornenie marketingového oznámenia: Bonusový úrok z vkladu na Garantovanej investíciiTB v Tatra banke vyplýva z vnoreného finančného nástroja (derivátu), ktorého opis vrátane rizík s ním spojených, je obsiahnutý v osobitnom dokumente, ktorý je k dispozícii v pobočkách Tatra banky a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk Tento vklad sa považuje za vklad podľa § 3 ods. 1 zákona číslo 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Smolková
Hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593
0911 328 007

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/limitovana-tranza-garantovanej-investicie-tb/