Malé a stredné podniky môžu realizovať energetické projekty až do konca roka 2015

| 28.07.2015

Malé a stredné podniky dostali od Európskej komisie jedinečnú možnosť pokračovať v realizácii svojich energetických projektov až do konca roka 2015. Podľa pôvodných podmienok Európskej komisie museli byť projekty, uchádzajúce sa o nenávratný grant z programu Green Initiative, ukončené do 30. júna 2015.

Energetické projekty sa o grant môžu uchádzať prostredníctvom úveru v Tatra banke, ktorý zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB) poskytuje Tatra banka na investičné zámery šetriace energiu.

O grant tak môžu požiadať napríklad klienti realizujúci projekty:

  • zatepľovania
  • zvyšovania energetickej efektivity v priemysle
  • rekonštrukcie vykurovacích systémov a pod.

Podmienkou je úspora energie:

  • 30 % v stavebnom sektore
  • 20 % pri úspore emisií CO2
  • 20 % pri ostatných projektoch

Po splnení podmienok je možné získať nenávratný grant vo výške 14 percent z oprávnených nákladov projektu, pričom tieto zdroje následne slúžia na splátku samotného úveru.

O úver zo zdrojov Európskej investičnej banky s grantom z programu Green Initiative sa malé a stredné firmy, ako aj vlastníci bytov, môžu uchádzať v ktoromkoľvek firemnom centre Tatra banky.


Kontakt:
Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/male-stredne-podniky-mozu-realizovat-energeticke-projekty-az-do-konca-roka-2015/