1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Nadácia Tatra banky otvorila 2. kolo výzvy na boj proti koronavírusu

Nadácia Tatra banky otvorila 2. kolo výzvy na boj proti koronavírusu

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 01.04.2020 | 2 min. čítania

Nadácia Tatra banky otvorila 2. kolo výzvy na boj proti koronavírusu

Uvedomujeme si, aké dôležité je pokračovať v boji proti koronavírusu. Preto sme v prvom kole podporili vyše 100 zdravotníckych a sociálnych organizácií celkovou sumou 170 000 EUR. Okrem toho sme 200 000 EUR vyplatili na ďalšie projekty vysokej urgencie. O ich alokácií rozhodujú najvyššie slovenské autority z oblasti infektológie. Takýmto spôsobom sme na tento životne dôležitý boj vyčlenili už 500 000 EUR.

V 2. kole otvorenej výzvy sa chceme zamerať na tých, ktorí sú a budú, teraz, aj v budúcnosti, keď urgentná pandemická situácia pominie, pre nás všetkých nesmierne vzácni a dôležití. Na lekárov prvého kontaktu – všeobecných lekárov pre deti a dospelých. Rozhodli sme sa tak preto, že je zrejmé, že ešte dlho tu bude zvýšená potreba hygienických a ochranných opatrení.

Pre potreby druhého kola výzvy sme sa rozhodli vyčleniť sumu 130 000 EUR.

 • Záujemcovia môžu posielať prihlášky od 1. 4. 2020po uzatvorenie výzvy v utorok 14. 4. 2020 do 12:00.
 • Vyhodnotenia prihlášok sa uskutoční v pondelok 20. 4. 2020. Maximálna výška podpory na 1 lekára / ambulanciu je 2 000 EUR.

 

Cieľ programu:

Poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym zariadeniam 1. kontaktu – všeobecným lekárom pre deti a pre dospelých, aby tieto pomohli:

 • zabraňovať šíreniu nákazy v priestoroch prvého kontaktu
 • pripraviť svoje ambulancie na dlhodobo sťaženú epidemiologickú situáciu na Slovensku aj po skončení akútnej fázy nákazy

Pomoc venujeme:

 • ambulanciám detských a všeobecných lekárov verejným aj súkromným
 • okrem zariadení podporených v 1. kole

Poskytnutá pomoc môže byť použitá na pokrytie nákladov na:

 • hygienické pomôcky
 • ochranné prostriedky
 • čistiace prostriedky
 • iné

Podrobné informácie a podmienky pre 2. kolo výzvy nájdete na webstránke www.nadaciatatrabanky.sk.

Kontakt pre doplňujúce informácie: Boris Fojtík, hovorca, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846 / Eva Šinková, Manager Nadácie Tatra banky, eva_sinkova@tatrabanka.sk, 0903 789 840
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/nadacia-tatra-banky-otvorila-2-kolo-vyzvy-boj-proti-koronavirusu/