Najlepší internet banking na Slovensku používajú klienti Tatra banky

| 05.08.2014

Internet banking Tatra banky už po 12. raz získal ocenenie Global Finance ako najlepší na Slovensku. Aspoň raz za mesiac ho využije okolo 250 tisíc klientov, ktorí v ňom zrealizujú približne 1,7 milióna transakcií obr11.JPGmesačne.

Pre klientov Tatra banky je Internet bankingTB dlhodobo najčastejšie využívaným nástrojom pre realizáciu platieb. Kým cez pobočku sú realizované necelé 3 % transakcií, cez Internet bankingTB a mobilnú aplikáciu Tatra banka je to viac ako 40 % transakcií. Celkovo je v Tatra banke elektronicky realizovaných až 97 % transakcií.

„Klienti sa rozhodujú medzi týmito službami presne podľa svojich potrieb. Na kontrolu zostatku a rýchlu realizáciu platieb používajú aplikáciu v mobile, cez Internet banking vo svojom počítači si v pokoji doma nastavia splátky hypotéky, či prezrú grafické zobrazenia výdavkov a investícií vo fondoch. Je prekvapivé, že za posledné mesiace sa počet prihlásení do Internet bankingu a počet prihlásení do mobilnej aplikácie takmer vyrovnal," zhodnotil Juraj Bojkovský, riaditeľ odboru elektronických distribučných kanálov.

Aplikáciu Tatra banka má v súčasnosti aktivovanú už viac ako 140 000 používateľov. Z nich takmer 74 % ju aktívne použije aspoň raz za mesiac. Užívatelia najčastejšie kontrolujú zostatky a pohyby na svojich účtoch a kreditných kartách, prípadne realizujú prevodné príkazy. Mesačne spravia používatelia aplikácie Tatra banka viac ako 250 000 transakcií v celkovom objeme približne 67 miliónov eur.

Aplikácia Tatra banka je dostupná pre operačné systémy iOS, Android a BlackBerry 10. Už v septembri bude dostupná aj pre operačný systém Windows Phone.

Dve ocenenia pre Tatra banku

V roku 2014 udelil medzinárodný mesačník Global Finance Tatra banke až dve ocenenia:

 • Banka s najlepším dizajnom webovej stránky v strednej a východnej Európe
  Rovnako ako v roku 2013, aj tento rok Tatra banka obhájila titul Best Web Site Design in CEE - Banka s najlepším dizajnom webovej stránky v strednej a východnej Európe.
 • Banka s najlepším Internet bankingom na Slovensku
  Tatra banka spustila svoj Internet banking už v roku 1998 ako prvý Internet banking na Slovensku. Súčasná tretia generácia Internet bankingu prináša klientom širokú paletu služieb, prehľadné grafické zobrazenie a neobmedzený prístup k financiám.
  Medzi inovatívne prvky patrí Spending reportTB, Avíza o faktúrach, Rýchla platba, vytváranie a správa šablón pre domáce platby, možnosti exportov do rôznych formátov, správa výpisov z účtu, výpisy do účtovníctva, zobrazovanie zostatkov a vývoja produktov v prehľadných grafoch pre kreditné karty, doplnkové dôchodkové sporenie, fondy Tatra Asset Managementu, vývoj zostatku na účte a pod.
  Medzinárodný mesačník Global Finance udelil Tatra banke ocenenie Best Consumer Internet Bank in Slovakia už po 12. raz.


Mobilné aplikácie Tatra bankyobr12.JPG

Okrem aplikácie pre Internet banking pod názvom Tatra banka môžu klienti Tatra banky využívať aj aplikáciu:

 • Mobilné platby (pre bezkontaktnú platbu mobilným telefónom),
 • Čítačka (autorizačný a autentifikačný nástroj pre prácu s elektronickým bankovníctvom),
 • ArtConsulting (katalóg umeleckých diel pre klientov privátneho bankovníctva)
 • Tatra banka VIAMO (na jednoduché posielanie peňazí).

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/najlepsi-internet-banking-slovensku-pouzivaju-klienti-tatra-banky/