Názor mladých nás zaujíma

| 12.11.2014

O tom, že Tatra banka je bankou otvorenou mladým ľuďom a počúva ich názory, svedčí aj spolupráca s organizáciou Challengest. Pri poslednej aktivite vyhrali najšikovnejší účastníci obed v spoločnosti generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Tatra banky Igora Vidu.

Tento rok sa Tatra banka zapojila aj do pilotnej akcie s názvom Leto s Challengestom, aby oslovila aktívnych študentov, ktorí ani počas prázdnin nezaháľajú a radi zbierajú cenné skúsenosti. Cieľom bolo dať študentom príležitosť popustiť uzdu fantázii a vyjadriť sa k tomu, čo sa ich bytostne dotýka - ich študentské vnímanie banky. Znenie úlohy, ktorej zadávateľom bol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky Igor Vida, bolo: Predstav si, že si CEO Tatra banky. Ako by pod tvojím vedením budovala banka svoj vzťah práve s cieľovou skupinou študentov a mladých ľudí? Odmenou bolo pozvanie na stretnutie s generálnym riaditeľom pri spoločnom obede a možnosť priamo s ním konzultovať svoje nápady.

Ja osobne som bol pozitívne prekvapený, že bol pán Vida naklonený venovať nám toľko času a plnohodnotne. Myslím, že zavládla veľmi príjemná atmosféra, kde sa nikto zo zúčastnených necítil tak, že by si musel dávať pozor na slová. ... Už som sa bavil s viacerými CEO rôznych firiem a musím povedať, že zatiaľ bol tento rozhovor top," vyjadril sa jeden z troch ocenených účastníkov Juraj Hovorka.

Mne osobne sa na stretnutí najviac páčila možnosť priamo odkomunikovať nápad s pánom Vidom. Jeho názory ako aj odborná debata pri obede boli pre mňa veľkým prínosom. Je iné o niečom čítať a iné dostať to z prvej ruky od niekoho, kto samotnú stratégiu vytvára a implementuje. Zo stretnutia som si odniesol mnoho, najcennejšie boli asi informácie priamo od pána Vidu, s ktorým sme toho stihli prebrať naozaj veľa," konštatoval Ondrej Ďurják z víťazov CEO challenge.

Najbližšie stretnutie so študentmi
20.11.2014 Night of Chances - Fakulta managementu UK, kariérne podujatie, organizátor OZ Nexteria. Viac informácií: http://nexteria.sk/som-student/night-of-chances/
18.00 hod. Panelová diskusia za prítomnosti I. Vidu

Viac o Challengest
Organizácia Challengest prepája študentov a firmy prostredníctvom úloh, resp. „challengov", ktoré firmy študentom zadávajú. Ich riešením získavajú nielen cenné skúsenosti ale často aj zaujímavé ceny. Tatra banka je hlavným partnerom Challengest. V minulosti bol vďaka tejto spolupráci realizovaný Tatra banka Private banking Challenge, ktorý sa tešil veľkému úspechu medzi študentmi. Aktuálne môžu študenti na stránke Challengest nájsť nový challenge zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Veríme, že aj s takouto výzvou si študenti hravo poradia.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/nazor-mladych-nas-zaujima/