1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Neviete splácať úver po odklade splátok?

Neviete splácať úver po odklade splátok?

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 04.02.2021 | 2 min. čítania

Neviete splácať úver po odklade splátok?

Čo robiť v situácii, keď sa odklad chýli ku koncu a na splátku neostalo potrebné množstvo peňazí?

Najviac odkladov splátok končí v mesiacoch január a február 2021. Väčšina klientov sa bez problémov vracia k štandardnému splácaniu. Pre časť domácností a firiem však môže byť návrat k plnej výške splátky nad ich súčasné finančné možnosti.

V rámci mimoriadnych zákonných opatrení lex korona môžu klienti pre každý svoj úver požiadať jedenkrát o odklad splátok na 1 až 9 mesiacov. Navyše, ak požiadajú o odklad do 31. 3. 2021, ich odklad bude bez negatívneho zápisu v úverovom registri.

„Veríme, že viac ako 90 percentám klientov, ktorým skončil odklad a naďalej u nich pretrváva nepriaznivá finančná situácia, vieme pomôcť prostredníctvom individuálnych riešení,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Štvrtinová splátka pre domácnosti

Klientom, ktorí sa nevedia po odklade vrátiť k plnej výške splátky, je banka pripravená na päť mesiacov znížiť minimálnu splátku na 25 % pôvodnej. Ak má klient záujem o zníženie splátky úveru na dlhšie obdobie, je potrebné, aby dokázal uhrádzať väčšiu časť splátky. Banka mu tak vie pomôcť na obdobie deviatich mesiacov, prípadne až do doby, kým celý úver nesplatí (ak to štruktúra úveru dovoľuje).

Minimálna splátka 1 € pre živnostníkov a malých podnikateľov

Pre živnostníkov a malých podnikateľov s úverom BusinessÚverTB Expres alebo BusinessÚverTB Hypo, ktorí dokážu splácať aspoň úrok, banka pripravila zníženie minimálnej splátky úveru až na 1 euro počas 12 mesiacov. Banka predĺži o túto dobu splatnosť úveru a klientovi sa tak výrazne nezvýši výška mesačnej splátky po odklade.

Individuálne riešenie pre malé, stredné a veľké podniky

Malým, stredným a veľkým podnikom ponúka banka individuálne riešenia, ktoré zohľadňujú charakter podnikania, finančnú situáciu spoločnosti ako aj druh úverového produktu, ktorý daný klient využíva.

Nečakajte na upomienku, banku kontaktujte vopred

„Našim klientom odporúčame v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať banku na telefónnom čísle 02 5919 7711, obrátiť sa na svojho vzťahového manažéra alebo navštíviť pobočku banky a dohodnúť sa na spoločnom riešení vzniknutej situácie,“ vysvetľuje Zuzana Žiaranová, hovorkyňa banky.

Klienti tak môžu urobiť po ukončení odkladu, najneskôr 20 dní pred tým, ako majú uhradiť prvú splátku úveru po odklade.

 

Čo si pripraviť skôr, ako sa ozvete banke?

Fyzickým osobám odporúčame pred kontaktovaním banky pripraviť si tieto základné informácie:

  • Príjmy: príjem, sociálne dávky, odmeny, výživné atď.
  • Výdavky nevyhnutné na živobytie: nájom, školné, splátky úverov, výživné atď.

Podobne je to pri úveroch pre živnostníkov a malých podnikateľov, banke úplne postačia podklady k ekonomickej aktivite.

Stredným a veľkým firmám pomôže rýchlo a jednoducho zorientovať sa v požadovaných dokumentoch vzťahový manažér.

„Je vhodné premyslieť si, akú výšku splátky vie klient mesačne splácať a kedy predpokladá, že sa jeho situácia zmení a umožní mu splácať úver v pôvodnej výške splátky,“ dopĺňa Juraj Jabúrek, odborník z oddelenia úverových produktov.

Na základe zistených skutočností a vašej aktuálnej situácie sa vám banka pokúsi navrhnúť optimálne riešenie. Rovnako ako vám, aj banke záleží na tom, aby ste úver splatili bez komplikácií.

Ak ste odklad splátok doteraz nevyužili, môžete tak urobiť prostredníctvom bezplatnej žiadosti v aplikácii Tatra banka alebo Internet bankinguTB. V prípade malých, stredných a veľkých firiem je možné podať žiadosť prostredníctvom svojho vzťahového manažéra alebo zaslaním vyplneného formulára na adresu: [email protected].

Odklad splátok v rámci lex korona sa vzťahuje na splátkové úvery. Netýka sa kreditných kariet, povoleného prečerpania na účte, kontokorentných úverov alebo iných špeciálnych úverových produktov.

Prečítajte si tiež podmienky odkladu splátok.

 

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/neviete-splacat-uver-po-odklade-splatok/