1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Martin Kubík novým členom predstavenstva

Martin Kubík novým členom predstavenstva

| 02.07.2018

 

Martin Kubík má za sebou dlhoročné úspešné pôsobenie v bankovníctve, pracoval v oblasti riadenia procesov a projektov, zakladal v Tatra banke odbor Demand management a významne prispel k tvorbe procesov riadenia zmien v IT.

Neskôr načerpal nové skúsenosti ako člen a predseda predstavenstva inovatívnej dizajnovo-výrobnej spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou (30/70, a. s.). V januári 2018 nastúpil späť do Tatra banky na pozíciu Agile Transformation Manager.

„Tatra banka je výnimočná spoločnosť, ktorá má jasnú víziu a kreativitu podporujúcu atmosféru vo svojom vnútru. Túto tvorí tím odborne zdatných, ale hlavne príjemných ľudí, s ktorými pracujem veľmi rád. Som vďačný za túto príležitosť a budem sa usilovať, aby sa nám aj naďalej darilo prinášať inovácie do bankovníctva a napĺňať očakávania našich klientov,“ vyjadril sa pri tejto príležitosti Martin Kubík.

„Som rád, že na tak dôležitej pozícii pre inovatívneho lídra, akým je naša banka, môžem privítať Martina Kubíka. Verím, že jeho skúsenosti významne prispejú k napĺňaniu našej misie posúvať hranice bankovníctva,“ uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Martin Kubík nahradil na pozícii CIO Vladimíra Matouša, ktorý sa rozhodol prijať ponuku stať sa členom predstavenstva a CIO v českej Raiffeisen banke.  

„Ďakujem Vladimírovi v mene celého predstavenstva a vedenia RBI za jeho dielo a prácu, ktorú odovzdal našej banke, vysokú odbornosť a zároveň ľudský prístup. Významne sa podieľal na transformácii IT a som vďačný, že spojil svoj profesijný život na 8 rokov práve s Tatra bankou,“ uviedol Michal Liday.

V súčasnosti má Tatra banka sedem členov predstavenstva:

Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bernhard Henhappel, člen predstavenstva
Marcel Kaščák, člen predstavenstva
Martin Kubík, člen predstavenstva
Natália Major, členka predstavenstva
Peter Matúš, člen predstavenstva
Johannes Schuster, člen predstavenstva

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/novym-clenom-predstavenstva-stal-martin-kubik/