Novým členom predstavenstva Tatra banky sa stal Peter Matúš

| 21.04.2015

Ing. Peter Matúš, člen predstavenstvaNovým členom predstavenstva Tatra banky sa stal Peter Matúš, ktorý prevzal zodpovednosť za oblasť riadenia retailového bankovníctva.

„Peter Matúš má vzácnu kombináciu skúseností z retailového aj korpátneho bankovníctva. Je to človek s pevnými hodnotami, ktorý dokáže veľmi jednoznačne presadzovať záujem klientov vo všetkom, čo robíme. Vzhľadom na tieto jedinečné profesijné skúsenosti a osobnostné predpoklady ho považujem za silného lídra retailového biznisu," uviedol Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Ing. Peter Matúš vyštudoval Financie, bankovníctvo a investovanie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Jeho kariérne smerovanie viedlo v Tatra banke od pozície pobočkového pracovníka, cez úverového špecialistu pre malých podnikateľov až do oblasti riadenia SME bankovníctva. V roku 2013 rozšíril svoje manažérske skúsenosti o pozíciu regionálneho riaditeľa retailovej siete pobočiek. Skúsenosti z oblasti obchodu a riadenia ľudí naplno využil v roku 2014 pri vedení Odboru retailových produktov a segmentov.

„Tatra banka je silná a atraktívna banka, ktorá má jasnú víziu a smerovanie podporené výborným tímom ľudí. Od začiatku môjho pôsobenia v Tatra banke som vnímal jej výraznú orientáciu na klienta, a to bolo pre mňa dôležité. Som vďačný za túto príležitosť a verím, že sa nám spoločne podarí aj naďalej napĺňať vysoké očakávania klientov," vyjadril sa pri tejto príležitosti Peter Matúš.

V súčasnosti má Tatra banka sedem členov predstavenstva:

Mgr. Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Uličný, podpredseda predstavenstva

Mag. Bernhard Henhappel, člen predstavenstva

Ing. Peter Matúš, člen predstavenstva

Ing. Marcel Kaščák, člen predstavenstva

Mgr. Natália Major, členka predstavenstva

Ing. Vladimír Matouš, člen predstavenstva

Kontakt:

Zuzana Povodová
Hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/novym-clenom-predstavenstva-tatra-banky-stal-peter-matus/