1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Ocenená Mira Keratová - pripraviť výstavu Michala Moravčíka vyplynulo z našej minulosti

Ocenená Mira Keratová - pripraviť výstavu Michala Moravčíka vyplynulo z našej minulosti

Mária Mahútová | Tatra banka a.s. Autor: Mária Mahútová, Tatra banka a.s. | 16.12.2019 | 3 min. čítania

Ocenená Mira Keratová - pripraviť výstavu Michala Moravčíka vyplynulo z našej minulosti

Je historičkou umenia a kurátorkou. Aktuálne pracuje v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Tento rok za kurátorstvo výstavy Michala Moravčíka získala Hlavnú cenu Nadácie Tatra banky v kategórii výtvarné umenie. Mira Keratová.

Čo stálo za rozhodnutím venovať výstavu Michalovi Moravčíkovi?

S Michalom som dlhé roky spolupracovala, jeho tvorbu poznám veľmi dobre a do hĺbky, a tak pripraviť jeho výstavu prirodzene vyplynulo z našej minulosti. Keďže už nie je medzi nami, zrazu tu zostali jeho diela, ktoré u nás doma neboli známe. Doteraz nemal retrospektívnu výstavu a všetky jeho predošlé výstavy boli skôr projektové, častokrát vystavoval v zahraničí a jeho tvorba bola na Slovensku pomerne málo známa. Urobiť jeho retrospektívu tak vyplynulo z týchto okolností. Robila som ju ale špecifickým spôsobom, prizvala som ďalších autorov, konala sa v priestoroch dvoch miest a mala analytický charakter a vzťahovú estetiku.

Kurátorsky ste na tejto výstave spolupracovali v širšom tíme – má takáto práca nejaké svoje špecifiká?

Aj keď išlo primárne o monografickú výstavu, rozhodla som sa prizvať ďalších umelcov, ktorých tvorba je blízka dielu Michala Moravčíka a boli jeho priateľmi. Títo umelci poznali jeho prácu veľmi osobne a témy, ktorým sa Michal venoval, sú im blízke. V minulosti boli svedkami vzniku jeho diel a na výstave sa podieľali na rekonštrukcii jeho inštalácií, intervenciách do výstavy alebo na jej architektúre. 

Výstava sa konala v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a zároveň, jej druhá časť v Novej synagóge v Žiline. Bola jej koncepcia vystavaná pre diváka s cieľom pozrieť si výstavy obe, resp. „fungovala“ pre diváka aj jednotlivo, alebo si vyžadovala pre komplexný dojem návštevu oboch miest?

Obe výstavy prebiehali súčasne a boli spolu prepojené. Výstava v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici delila dielo na niekoľko celkov, aby bolo pre diváka jednoducho uchopiteľné, a aby sa v ňom vedel orientovať. Výstava v Novej Synagóge v Žiline bola potom rozšírením jednej z týchto častí a súčasne mala aj vizuálne iný charakter. Tá prvá obsahovala aj archívnu časť, bola rozsiahlejšia a príbehová. Druhá bola takpovediac zmyslovejšia a subtílnejšia. Výstavy spolu ukazovali aj to, ako rozlične sa dá s dielom jedného autora pracovať. V Stredoslovenskej galérii pôsobím, takže výber tohto miesta vyplynul z toho. Výber priestoru Novej Synagógy v Žiline vyplynul z iniciatívy ľudí, ktorí tu pôsobia a ktorí s Michalom v minulosti tiež spolupracovali.

Výstava, za ktorú ste získali tohtoročnú CNTBU v kategórii výtvarné umenie, predstavuje tvorbu Michala Moravčíka, ktorý sa angažoval v mnohých umeleckých a občianskych iniciatívach, vyučoval na viacerých umeleckých školách a venoval sa najmä reflexii politického a spoločenského života. Dalo by sa povedať, že výpoveď umenia bral ako výpoveď spoločenskej morálky?

Nehovorila by som o morálke, ale určite môžeme hovoriť o etickom rozmere jeho aktivít aj diel a tiež o vedomí zodpovednosti za druhých. 

Mira Keratová kurátorsky zastrešila výstavu, ktorá priniesla nielen sumár diel Michala Moravčíka, ale fungovala aj ako komplexný pohľad do jeho života, ktorý bol tesne spätý s umeleckou tvorbou. 

Spôsob inštalácie, detailný archív a spolupráca blízkych priateľov, ktorí sa podieľali na výstave, ešte posilnili tento efekt. Monografický rámec bol do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondovali aj názvy oboch častí pomenované podľa Moravčíkovho diela z roku 2005 By Uniting We Stand, By Dividing We Fall.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/ocenena-mira-keratova-cntbu/