1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Ocenení Choma a Kubina - koncept stánku prekonáva prekážky na ceste k vzájomnosti a porozumeniu

Ocenení Choma a Kubina - koncept stánku prekonáva prekážky na ceste k vzájomnosti a porozumeniu

Mária Mahútová | Tatra banka a.s. Autor: Mária Mahútová, Tatra banka a.s. | 17.12.2019 | 3 min. čítania

Ocenení Choma a Kubina - koncept stánku prekonáva prekážky na ceste k vzájomnosti a porozumeniu

Spolu sa v posledných rokoch autorsky podieľali na významných projektoch. Za koncepciu stánku Bratislavy na knižnom veľtrhu Salon du Livre 2019 (Paríž) získali tento rok hlavnú cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii dizajn.

Na stánok Bratislavy na Livre Paris 2019 sme počuli samé pozitívne ohlasy. Mali ste viac návrhov alebo ste od začiatku vedeli, ako bude vyzerať?

Literárne informačné centrum vypracovalo podklady a vypísalo súťaž na výtvarný koncept a architektonické riešenie účasti na Livre Paris 2019 vo výstavných halách Porte de Versailes v Paríži. Súťaže sa zúčastnilo 5 vyzvaných tímov. Návrhy vyhodnotila odborná porota. S Martinom sme už mali pracovné skúsenosti s navrhovaním a realizáciou výstav v zahraničí, rozpoznali sme špecifiká a možnosti, ktoré výstavná hala poskytovala a využili sme to v prospech nášho zámeru. Vypracovali sme iba jeden návrh. Súťaž však bola otvorená aj pre viac možností riešení.

Jadro návrhu tvorili dva objekty. Statický objekt delil priestor na dve funkcie a tvoril knižnicu pre 800 kníh. Dynamický objekt plával zavesený v priestore. V pôdoryse pripomínal symbol nekonečna. Obvodový plášť tvorili LCD panely s vyšším rozlíšením. Architektonický koncept sa podarilo dodržať s malými úpravami až do realizácie.

Animáciu, ktorá bola aplikovaná na dynamickom objekte pripravili OVÉ PICTURES - Michaela Čopíková a Veronika Obertová. Na začiatku bola ešte nejasná predstava o rôznych informačných vrstvách, ktoré sa mali na objekte objaviť. Názor sa ustálil a vznikla 17 minútová animácia so silným posolstvom. Literatúra, umenie, kultúrne dedičstvo nepozná hranice. Človek áno. Myšlienka a idea preberá na seba podobu vody, loďky, lístka, vtákov, dievčaťa, plynúceho času tmy a svetla,... cestuje od Dunaja k Seine. Prekonáva prekážky na ceste k vzájomnosti a porozumeniu. Takéto posolstvo vyznelo jednoznačne.

Na tvorbe stánku spolupracoval rozsiahly tím. Ako hodnotíte spoluprácu v širšom kolektíve, má svoje špecifiká?

V autorskom tíme sme si sadli. S OVÉ sme pracovali prvýkrát. Na začiatku sme si povedali, že to, čo budeme robiť, musí byť pre nás nové, musíme to zvládnuť a musí nás to posunúť. Keď sme prácu ukončili, cítili sme že sa nám to podarilo.

Prezradíte nám, aké projekty Vás čakajú najbližšie, kde budeme môcť vidieť váš tvorivý vstup?

Pracujeme s Martinom Kubinom na expozícii kaštieľa Pálffyovcov v Malackách. Témou je História a Identita Záhoria. Všetko sa iba rozbieha. Dúfam, že pozornosť, ktorá sa venovala našej práci v poslednom čase, nám dodá novú energiu a prinesie nové a prekvapivé riešenia.

Bratislava sa ako pozvané mesto stala v marci 2018 súčasťou prestížneho podujatia Livre Paris 2019. Slovenská literatúra sebavedomo obstála v  silnej medzinárodnej konkurencii aj vďaka koncepcii priestoru, v  ktorom bola prezentovaná. Diagonálne police ho pretínali a rozdeľovali na dva samostatné celky: predajnú časť a  časť venovanú diskusiám. Nad stánkom bola zavesená LED obrazovka s animáciou. Priestorovému konceptu slovenského stánku sa podarilo tlmočiť jasný signál, že slovenský dizajn si netreba spájať iba s čipkou či ľudovými motívmi, a že preložená slovenská literatúra má potenciál byť vo svetovom kontexte prezentovaná nadčasovo a v  rámci medzinárodných (nad)štandardov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/oceneni-choma-kubina-cntbu/