1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Ocenenia „Euromoney Awards for Excellence“: RBI je „najlepšia banka v Strednej a Východnej Európe“

Ocenenia „Euromoney Awards for Excellence“: RBI je „najlepšia banka v Strednej a Východnej Európe“

| 12.07.2019

Ocenenia „Euromoney Awards for Excellence“: RBI je „najlepšia banka v Strednej a Východnej Európe“
  • Renomovaný finančný časopis Euromoney ocenil RBI za „neochvejnú oddanosť“ regiónu Strednej a Východnej Európy
  • Dcérske banky v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kosove a na Ukrajine získali v jednotlivých krajinách titul „Najlepšia banka“

Uplynulý večer sa počas slávnostného ceremoniálu v Londýne konala oslava 50. výročia založenia časopisu Euromoney a odovzdávanie ocenení „Awards for Excellence 2019“. Raiffeisen Bank International (RBI) a jej dcérske banky získali ocenenie „Najlepšia banka v Strednej a Východnej Európe“. Vynikajúca trhová pozícia, ako aj kvalita produktov a služieb bankovej siete RBI v Strednej a Východnej Európe si navyše vyslúžili cenu „Najlepšia banka“ v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kosove a na Ukrajine.

Ako uviedla porota časopisu Euromoney, „Konzistentnosť na všetkých trhoch – z hľadiska inovácií, ziskovosti aj rastu – a neochvejná oddanosť regiónu Strednej a Východnej Európy posunuli počas sledovaného obdobia Raiffeisen Bank International pred konkurenciu“.

***

Časopis Euromoney vznikol v roku 1969, aby pokrýval opätovný vývoj medzinárodných cezhraničných kapitálových trhov. Európsky trh, po ktorom je časopis pomenovaný, je predchodcom dnešných hlavných globálnych kapitálových trhov. Časopis Euromoney prinášal informácie o tomto trhu a podporoval tento trh a jeho rast, pričom sa postupom času stal najdôležitejším časopisom pre veľkoobchodný finančný sektor, jeho inštitúcie a používateľov.

RBI považuje Rakúsko, kde pôsobí ako popredná komerčná a investičná banka, a Strednú a Východnú Európu (SVE) za svoj domáci trh. Dcérske banky skupiny pôsobia na 13 trhoch v regióne. Okrem toho skupina RBI zahŕňa mnoho iných poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív alebo fúzií a akvizícií.

Približne 47 000 zamestnancov poskytuje služby 16,3 mil. klientom prostredníctvom viac ako 2 100 obchodných miest, z ktorých veľká väčšina sa nachádza v krajinách SVE. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. Rakúske regionálne banky Raiffeisen vlastnia približne 58,8 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. V rámci skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group pôsobí RBI ako centrála pre regionálne banky Raiffeisen a iné pridružené úverové inštitúcie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/ocenenia-euromoney-awards-excellence-rbi-je-najlepsia-banka-strednej-vychodnej-europe/