1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Od októbra sa sprísňujú podmienky v oblasti poskytovania úverov na bývanie

Od októbra sa sprísňujú podmienky v oblasti poskytovania úverov na bývanie

| 24.09.2018

V júli vstúpili do platnosti nové, prísnejšie podmienky v oblasti poskytovania úverov na bývaniespotrebiteľských úverov. Ďalšia vlna sprísňovania nás čaká už o týždeň. Klienti, ktorí chcú využiť výnimky, by sa mali poponáhľať, ich šance totiž klesajú každý kvartál.

Nová legislatíva priniesla zrušenie poskytovania úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia a zníženie limitu na poskytovanie úverov nad 80 % hodnoty zabezpečenia. Zároveň stanovila limit na podiel celkovej zadlženosti klienta k príjmu vo výške 8-násobku jeho čistého ročného príjmu.

Sprísnenie podmienok nebolo nárazové, počet výnimiek však postupne klesá každý kvartál o 5 %. Najbližšie sprísňovanie nás čaká už začiatkom októbra.

Výnimky na financovanie od 80-90 % hodnoty zabezpečenia

 • od 1. 7. 2018 maximálne 35 % novej produkcie
 • od 1. 10. 2018 maximálne 30 % novej produkcie
 • od 1. 1. 2019 maximálne 25 % novej produkcie
 • od 1. 7. 2019 maximálne 20 % novej produkci

Výnimky na financovanie nad 8-násobok čistého ročného príjmu

 • od 1. 7. 2018 maximálne 20 % novej produkcie
 • od 1. 10. 2018 maximálne 15 % novej produkcie
 • od 1. 1. 2019 maximálne 10 % novej produkcie
 • od 1. 7. 2019 maximálne 10 % novej produkcie = 5 % + 5 % pre mladých (do 35 rokov, príjem za rok do 1,3 násobku priemernej mzdy, DTI max. 9)

Ak sa pozrieme na priemerné ceny nehnuteľností (zdroj: Nehnuteľnosti.sk), tak už teraz je potrebné mať pri kúpe 2-izbového bytu v Petržalke nasporených zhruba 13 000 €, v Nitre 8 800 € a v Žiline 8 500 €. Aj to len v prípade, ak sa klient kvalifikuje na výnimku na financovanie od 80-90 % hodnoty zabezpečenia. Inak je potrebné mať nasporenú dvojnásobnú sumu.

Ak má klient záujem využiť na dofinancovanie zvýhodnený bezúčelový úver, v súčasnosti je až dvakrát väčšia pravdepodobnosť, že bude môcť získať výnimku, oproti začiatku budúceho roka.

Ak totiž klient nezíska výnimku na financovanie nad 8-násobok čistého ročného príjmu, tak bude musieť uhradiť celý rozdiel medzi kúpnou cenou a maximálnou výškou hypotéky z vlastných úspor. Ak bude mať obyvateľ Bratislavského kraja s priemernou mzdou záujem o 2-izbový byt v Petržalke, mal by mať na sporiacom účte odložených takmer 40 000 €. Ak bude chcieť kúpiť rovnako veľký byt Žilinčan, mal by mať nasporených vyše 20 000 €.

Výhody hypotéky od Tatra banky:

 • úroková sadza od 1,25 % p. a. pri 3-ročnej fixácii
 • bez poplatku za úver
 • bez poplatku za kataster
 • (klientovi preplatíme 66 €, neplatí pre zrýchlené konania na katastri)
 • preplatenie nákladov za predčasné splatenie úveru (neplatí pre úvery Tatra banky a vyplácaný úver musí byť zabezpečený nehnuteľnosťou)

Priemerná cena 2-izbového bytu 2Q 2018:

Bratislava I: 170 000 €
Bratislava II: 126 000 €
Bratislava III: 141 000 €
Bratislava IV: 120 000 €
Bratislava V: 130 000 €

Trnava: 81 000 €
Trenčín: 68 000 €
Nitra: 88 000 €
Žilina: 85 000 €
Banská Bystrica: 82 000 €
Prešov: 67 000 €

Košice I: 89 000 €
Košice II: 80 000 €
Košice III: 82 000 €
Košice IV: 76 000 €

Zdroj: Nehnuteľnosti

Priemerná mesačná čistá mzda 
(1. polrok 2018): 

Slovensko: 748,08 €
Bratislavský kraj: 938,18 €
Trnavský kraj: 704,59 €
Trenčiansky kraj: 697,57 €
Nitriansky kraj: 618,31 €
Žilinský kraj: 669,52 €
Banskobystrický kraj: 637,25 €
Prešovský kraj: 576,22 €
Košický: 689,16 €

Maximálna výška hypotéky:
 

Slovensko: 71 815,68 €
Bratislavský kraj: 90 065,28 €
Trnavský kraj: 67 640,64 €
Trenčiansky kraj: 66 966,72 €
Nitriansky kraj: 59 357,76 €
Žilinský kraj: 64 273,92 €
Banskobystrický kraj: 61 176 €
Prešovský kraj: 55 317,12 €
Košický: 66 159,36 €

Zdroj: Štatistický úrad SR

Pozn.: Maximálnu výšku hypotéky počítame ako 8-násobok priemernej čistej ročnej mzdy. Ide o zjednodušený prepočet, kedy vychádzame z toho, že klient nespláca iný úver, nedisponuje kreditnou kartou ani povoleným prečerpaním, prípadne ďalšími záväzkami.

Zároveň je potrebné uviesť, že opatrenie Národnej banky Slovenska nariaďuje, aby klientom zostala z čistého mesačného príjmu po odpočítaní splátok úverov a iných záväzkov ešte suma vo výške životného minima a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom.

Reprezentatívny príklad:
Pri úvere 50 000 EUR s úrokovou sadzbou 1,25 % p. a., lehotou splatnosti v mesiacoch/počte splátok 360 a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške 150 EUR, jednorazovým poplatkom za kataster 66 EUR a mesačným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške 3,33 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 1,43 % pri mesačnej splátke úveru 166,63 EUR. Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 61 401,60 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/od-oktobra-sprisnuju-podmienky-oblasti-poskytovania-uverov-byvanie/