1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Okamžité platby spúšťame už vo februári

Okamžité platby spúšťame už vo februári

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 03.12.2021

okamzite platby spustame vo februari

Tatra banka patrí k trom slovenským bankám, ktoré sa prihlásili k Národnému plánu zavedenia okamžitých platieb na Slovensku s predpokladaným termínom spustenia k 1. februáru 2022.

„Teší nás, že od februára významne zlepšíme klientsku skúsenosť s realizáciou medzibankových platieb. Na platby medzi bankami, ktoré sa do programu zapojili, sa už nebude čakať dni, ale rádovo niekoľko sekúnd,“ hovorí Oleg Pittner, vedúci oddelenia metodiky pre spracovateľské procesy v Tatra banke.

Prípravy na spustenie okamžitých platieb sú v plnom prúde. Nachádzame sa práve vo fáze testovania, ktorá bude trvať až do ich spustenia.

Keďže ide o prelomovú novinku, ešte pred ich spustením sa pozrime na to, čo sa zmení. 

Čo sú okamžité platby

Pod pojmom okamžité platby si môžeme predstaviť rýchly prevod finančných prostriedkov medzi účtami vedenými v rôznych bankách. Finančné prostriedky sú v tomto prípade pripísané na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd od ich odpísania z účtu platiteľa a to kedykoľvek, aj počas víkendov a sviatkov.

Po tom, ako klient v platobnom formulári stlačí tlačidlo na odoslanie finančných prostriedkov, banka realizuje viacero komplexných kontrol a následne posiela platbu do banky príjemcu. Tá do 10 sekúnd potvrdí, či je možné danú platbu pripísať na účet príjemcu. V prípade, že áno, príjemca môže s týmito finančnými prostriedkami okamžite disponovať.

Keďže sa Tatra banka prihlasuje k celoeurópskej schéme „SEPA Instant Credit Transfer", klienti budú môcť posielať a prijímať okamžité platby aj cezhranične. Platí to pre všetky platby v mene EUR. Zoznam bánk podporujúcich spracovanie okamžitých platieb je dostupný na stránke European Payments Council. Maximálna výška jednej okamžitej platby je 100 000 EUR. Treba však zohľadniť skutočnosť, že tento limit sa líši podľa distribučného kanála, prostredníctvom ktorého je platba iniciovaná, prípadne podľa autorizačného nástroja, ktorým je platba potvrdzovaná.

Výhody plynúce zo zavedenia okamžitých platieb môžu od 1. februára využívať všetci naši klienti – fyzické aj právnické osoby, a to prostredníctvom Internet bankinguTB, mobilnej aplikácie Tatra banka, Business bankinguTB aj Otvoreného bankovníctvaTB.

Okamžité platby verzus SEPA platby

Okamžité platby sú založené na SEPA štandardoch, no rozdiel spočíva v rýchlosti ich spracovania. Ich zavedenie zároveň neznamená zánik dnes už existujúcich SEPA platieb. Okamžité platby sú pre banky dobrovoľné, a teda ich realizácia bude možná len medzi bankami, ktoré sa k tejto platobnej službe dobrovoľne prihlásia. V ostatných prípadoch bude platba spracovaná ako štandardná SEPA platba. 

Spôsob zadávania okamžitých platieb môže byť v jednotlivých distribučných kanáloch odlišný, vždy sa ho však snažíme navrhnúť tak, aby bol pre klientov čo najjednoduchší. Preto si napríklad v mobilnej aplikácii Tatra banka nebudú musieť vyberať typ platby a vždy, keď to bude možné, sa platba spracuje ako okamžitá.

Aké výhody prinesú okamžité platby 

Jednou z najväčších výhod okamžitých platieb je práve rýchlosť ich spracovania. Finančné prostriedky budú na účet príjemcu pripísané do niekoľkých sekúnd aj v prípade, že sú účty vedené v rôznych bankách.

Napríklad, ak dnes platíte za služby opravára prevodom na jeho účet, ktorý má vedený v inej banke, na pripísanie prostriedkov môže čakať z dôvodu sviatkov a víkendov aj niekoľko dní. Ak budú oba účty vedené v bankách, ktoré sa pripojili k tejto platobnej schéme, pripísanie peňazí na účet bude len otázkou niekoľkých sekúnd. Okamžité platby majú potenciál postupne nahradiť aj časť kartových a hotovostných transakcií.

Kontakt pre médiá:
Simona Miklošovičová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/okamzite-platby-spustame-vo-februari/