Osobnosťou personálneho manažmentu je Igor Vida

| 27.09.2013

Tohtoročné ocenenie Osobnosť personálneho manažmentu získal Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky. Ocenenie sa každoročne udeľuje počas konferencie Personálny manažment.

Cenu HR Gold za rok 2013 v kategórii Osobnosť personálneho manažmentu získal Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky za inovatívny a nasledovaniahodný prístup k budovaniu leadershipu v spoločnosti Tatra banka a za osobitný prínos v budovaní inovačnej organizačnej klímy a kultúry v Tatra banke.

„Budovanie leadershipu považujeme za kľúčové pre ďalší rozvoj banky. Už dnes je až 90 % pracovných pozícií u nás napĺňaných z interných zdrojov, a to vďaka niekoľkoročnému systému talent manažmentu. Fascinuje ma táto práca s mladými ľuďmi a sledovanie ich osobného rastu. Verím, že raz budú lepšími manažérmi, ako som ja," vyjadril sa pri tejto príležitosti Igor Vida.

Národná cena HR Gold sa udeľuje od roku 1998 a organizujú ju Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o. v spolupráci s týždenníkom Trend. Národná cena za rozvoj a riadenie ľudských zdrojov HR Gold je zameraná na vyhľadávanie, oceňovanie, zverejňovanie a šírenie najlepších praktík personálneho manažmentu na Slovensku tak, aby sa inovatívne prístupy, pokrokové trendy, najlepšie praktiky a nasledovaniahodné vzory sprostredkovali celej profesionálnej komunite HR manažérov a špecialistov.

HR goldO udelení ceny rozhodla porota v zložení: Roman Kollár personálny riaditeľ Heineken Slovensko, a.s. (predseda poroty), Martina Čulá, personálna manažérka campus Emerson, a.s., Nové Mesto na Váhom, Silvia Jeleníková, personálna manažérka Dell Bratislava pre krajiny strednej Európy, Katarína Mareková, vedúca tímu vzdelávania a rozvoja ZSE, a.s. Bratislava, Tatiana Orglerová, vedúca konzultantka spoločnosti Hay Group, s.r.o. Bratislava a členka predstavenstva Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, Ivan Burger, vedúci tréner vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk,
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/osobnostou-personalneho-manazmentu-je-igor-vida/