Otvorili sme trainee program pre viac ako 60 študentov

| 27.01.2014

Študentom 5. ročníka ponúkame jedinečnú príležitosť vyskúšať si, aké je to byť bankárom. Intenzívnej stáže v trvaní deväť týždňov sa môže zúčastniť viac ako 60 študentov z rôznych regiónov Slovenska.

„Súčasný ôsmy ročník Retail trainee programu bol upravený tak, aby čo najviac odzrkadľoval aktuálne potreby pobočiek banky. Študentom umožní zažiť reálne fungovanie pobočky. Počas deviatich týždňov si prejdú komplexným bankovým školením a vyskúšajú si prácu na viacerých pozíciách v priamom kontakte s klientom," vysvetľuje Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky.

Každému stážistovi sa bude na dennej báze individuálne venovať pridelený vzťahový manažér (osobný bankár alebo business poradca) a pomôže mu pri plnení každodenných úloh: Stážista bude telefonovať s klientom, pracovať s hotovosťou, analyzovať a optimalizovať procesy v pobočke zo svojho pohľadu. Na celé fungovanie dostane spätnú väzbu od tútora a riaditeľa pobočky.

Po absolvovaní programu získa uchádzač perfektnú skúsenosť z pobočky, zažije pracovnú atmosféru Tatra banky a osobný kontakt s úspešnými ľuďmi. Program mu pomôže v naštartovaní kariéry a k získaniu pracovnej ponuky.

Retail treainee program je určený výlučne pre študentov 5. ročníka denného štúdia VŠ s nástupom k 17. februáru a 3. marcu 2014 v závislosti od regiónu. Záujemcovia môžu poslať svoj životopis prostredníctvom www.tatrabanka.sk/kariera do 15. februára, vybraných bude až 64 študentov.

Program bude prebiehať v pobočkách Tatra banky v mestách a okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina. Šancu majú teda aj študenti, ktorí sa po škole majú záujem vrátiť do svojich rodných miest.

 


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/otvorili-sme-trainee-program-viac-ako-60-studentov/