1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Nech je rok 2021 časovou kapsulou plnou cenných okamihov

Nech je rok 2021 časovou kapsulou plnou cenných okamihov

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 18.12.2020 | 2 min. čítania

Roman Ondak Time Capsule, 2011 Inštalácia v Modern Art Oxford  Zrealizované vďaka podpore The Henry Moore Foundation a Outset Contemporary Art Fund Foto © Stuart Whipps

Tento rok sa Tatra banka rozhodla obdarovať celú spoločnosť niečím unikátnym, čo inšpiruje, obohacuje a zostane tu aj pre budúce generácie. Nezvyčajný dar súvisí so spoločensky zodpovedným prístupom banky k vianočným darčekom.

Tatra banka je banka, ktorá miluje umenie. Tento rok, keď je podpora umenia a kultúry ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, prichádza s netradičným novoročným pozdravom v podobe daru pre nás všetkých. Do zbierky Slovenskej národnej galérie zakúpila dielo významného slovenského konceptuálneho umelca Romana Ondaka Time Capsule.

Obdarovanie je neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov. Aj my v Tatra banke úplne prirodzene cítime potrebu prejaviť záujem o druhých, oceniť ich a vyjadriť im vďačnosť. Nechceme však prinášať iba krátkodobú radosť, ktorá sa v priebehu niekoľkých dní vytratí. Rozhodli sme sa preto, že obdarujeme celú spoločnosť unikátnym dielom, ktoré tu zostane aj pre budúce generácie,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Je to pre nás celkom nová situácia, pretože zrazu nevieme, či sa skôr tešiť z nového, skutočne významného, prírastku do zbierky, alebo z partnera, ktorý to takto cíti – národnú galériu ako správcu umenia pre všetkých,“ hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.time capsule 2011

Foto: Marek Forgáč

Roman Ondak (*1966)

je jeden z najvýraznejších súčasných slovenských umelcov. Ide o predstaviteľa konceptuálneho umenia svetového formátu, ktorému sa podarilo so svojou tvorbou presadiť v najprestížnejších inštitúciách a zbierkach v zahraničí. Pracuje s posunmi skutočnosti a inscenovaním jej odrazov do originálnych situácií. Často tvorí diela otvorené pre spoluprácu a hru s divákom. Prežívanú realitu citlivo premieňa a jej nové významy ukazuje na nečakaných miestach. Zamýšľa sa nad tým, čo všetko sa môže stávať umením a ako rôzne ho možno individuálne vnímať. Vo svojej tvorbe využíva kombinácie tradičných techník kresby, fotografie, sochárskeho objektu, inštalácie a nových médií vrátane videa a unikátneho akčného umenia. Často reaguje na aktuálne spoločenské a kultúrne dianie, medziľudské vzťahy a situácie z každodenného života. 

O diele

Veľkorozmerná inštalácia Time Capsule (2011) patrí k reprezentatívnym galerijným dielam Romana Ondaka. Autor v reálnej mierke na základe technických plánov vytvoril vernú repliku špeciálnej sondy Fénix 2 použitej v roku 2010 na záchranu 33 čílskych baníkov. Nehoda zapríčinila, že zostali uväznení v hĺbke 700 metrov až 69 dní, kým ich boj o prežitie a dramatické vyslobodenie sledovali milióny ľudí prostredníctvom médií po celom svete.

Kapsula je symbolom záchrany, nádeje, víťazstva humanity a solidarity

Dielo celkom ovláda galerijný priestor, prekračuje hranice galérie i umenia, hrá na výmenu umeleckých a neumeleckých realít, fascináciu časom, výskumom, vedou, kozmom a paradoxmi mediálnych skutočností v globálnom veku. 

Dielo Time Capsule si možno pozrieť od 14. januára 2021 v priestore stodoly v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, pričom vstup je, vďaka partnerstvu s Tatra bankou, pre všetkých zadarmo. Pozrite si moodové video, ktoré prelína tvorbu so zakúpením a prevozom diela na Slovensko:

 

Tento výnimočný počin je tiež súčasťou spoločensky zodpovedného prístupu banky k vianočným darčekom, kedy ustupuje od individuálneho obdarovávania a nahradí ho alternatívnymi, udržateľnejšími formami. Túto filozofiu si chce banka uchovať aj zvyšok roka, pričom bude dôsledne sledovať najmä dopad na spoločnosť a životné prostredie.

Viac informácií nájdete na stránke www.umeniejedar.sk.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/pf-2021-time-capsule/