1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Podporíme študentské nápady pre modrú planétu

Podporíme študentské nápady pre modrú planétu

Nadežda Palušová | PR Manager Tatra banka Autor: Nadežda Palušová, PR Manager Tatra banka | 23.09.2021 | 3 min. čítania

Podporíme študentské nápady

Tatra banka spolu s influencerkou Bejby Blue vyhlasuje súťaž pre študentov, ktorí myslia na budúcnosť.

Študenti môžu získať až 1 000 eur v každej z troch súťažných kategórií: umenie #premodruplanetu, podnikanie #premodruplanetu a zodpovedne #premodruplanetu.

Podpora mladých ako dlhodobá stratégia banky

Študenti a mladí ľudia dlhodobo predstavujú pre Tatra banku jeden z najdôležitejších klientskych segmentov. Prostredníctvom grantov Nadácie Tatra banky podporuje ich rozvoj, vzdelávanie a umožňuje im získať skúsenosti aj na študijných stážach v zahraničí. V spojení s podporou umenia a vývojom inovácií ide o ucelený koncept zodpovednej banky založený na dodržiavaní princípov trvalej udržateľnosti. Neodmysliteľne sem patrí aj oblasť ochrany životného prostredia, pričom spoločne to predstavuje strategický prístup banky vo všetkých troch pilieroch spoločenskej zodpovednosti, ktorý je známy pod pojmom ESG (Environmental, Social, Governance). 

Tatra banka sa v aktuálnej študentskej kampani snaží podporovať mladé talenty a spolu s ambasádorkou Bejby Blue spustila od 21.09.2021 súťaž najlepších ideí #premodruplanetu. Bejby Blue motivuje mladých, aby našli odvahu a začali si plniť svoje sny, a zároveň ich inšpiruje k zodpovednému prístupu. Napríklad aj v oblasti trávenia voľného času v digitálnom svete.

 „V Tatra banke obdivujeme energiu a odvahu, ktorú má dnešná generácia mladých ľudí. Ide o technicky najbystrejšiu generáciu všetkých čias. Hovorí sa o nich ako o digitálnej generácii, social influencers alebo dot.com kids. Títo mladí ľudia majú záujem o dianie okolo seba a nezaprú sa kritickým nazeraním na situáciu v spoločnosti. Sú vnímaví a odvážni, vyrastajú vo svete, kde záchrana sveta a planéty je pre nich formatívna téma. Radi by sme im preto poskytli priestor predstaviť vlastné idey o tom, ako by oni sami prispeli k lepšej budúcnosti nás všetkých,“ hovorí Milada Halová, riaditeľka odboru Brand managementu. 

Súťaž ideí #premodruplanetu

Priestor pre mladých ľudí predstaviť svoje idey

Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť mladej generácie na tému udržateľnosti, motivovať mladých k aktívnej tvorivosti a ich najlepšie idey oceniť.

Svoje nápady môžu jednotlivci, ale aj skupiny, prihlasovať na webovej stránke tatraacademy.sk, a to v troch kategóriách:

  • umenie #premodruplantu,
  • podnikanie #premodruplanetu a
  • zodpovedne #premodruplanetu.

V každej kategórii vyberie porota hlavného víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 1 000 EUR. Všetci okrem toho získajú aj nefinančný benefit v podobe prestíže a zviditeľnenia svojho projektu.

Porota pozostáva z troch osobností, ktorým je daná téma blízka – Expl0ited (podnikanie), Lousy Auber (umenie) a Natália Pažická (ekológia).  

Cena verejnosti

Možnosť vybrať najlepší projekt budú mať okrem odbornej poroty aj fanúšikovia, kamaráti a celá široká verejnosť. Na webe www.tatraacademy.sk bude prebiehať verejné hlasovanie, na základe ktorého bude jednému projektu udelená špeciálna Cena verejnosti. Víťaz tohto hlasovania získa 500 EUR. 

Odmena 30 EUR za otvorenie nového Študentského účtu 

Aktuálne prebieha aj kampaň zameraná na študentov, ktorí si otvoria nový Študentský účet v Tatra banke. Banka podporí každého študenta s novým účtom sumou 30 EUR. Študentský účet si môžu otvoriť rýchlo a jednoducho prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka. Získajú s ním mnoho výhod v podobe vedenia účtu so 100% zľavou z poplatku, výberu z bankomatu mobilom alebo štýlového platenia mobilom.   

Viac informácií o kampani a o grante #premodruplanetu nájdete na https://tatraacademy.sk/

Kontakt na hovorkyňu:
Simona Miklošovičová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk 

 

Podobné správy

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/podporime-studentske-napady-modru-planetu/