Prechod klientov zo ZUNO banky úspešne ukončený

| 05.06.2017

ZUNO banka 2. júna 2017 ukončila svoje pôsobenie na slovenskom bankovom trhu a nástupníckou bankou sa stala Tatra banka, ktorá patrí, rovnako ako ZUNO banka, do finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG. 

Začiatkom októbra 2016 ohlásila banková skupina RBI konsolidáciu podnikania v rámci skupiny a ukončenie aktivít spoločnosti ZUNO v Čechách a na Slovensku. Bankové aktivity ZUNO vykonávané na Slovensku boli prevedené do Tatra banky. Projekt bol úspešne uzavretý 2. júna 2017, kedy došlo k prechodu všetkých práv a povinností týkajúcich sa bankových produktov zo ZUNO na Tatra banku. Do Tatra banky boli presunuté aj zostatky zo zrušených bežných účtov a integrovaní klienti s existujúcimi úverovými produktmi.

Úverové produkty boli presunuté do Tatra banky aj s podmienkami, ktoré mali klienti dohodnuté v ZUNO. Klientom sa nemení výška pravidelnej mesačnej splátky, deň splatnosti mesačnej splátky, výška úrokovej sadzby, výška mesačnej splátky poistného, dátum poslednej splátky ani poplatok za Pôžičku Plus.
 
Výrazná časť klientov ZUNO prijala ponuku Tatra banky na otvorenie účtu a začala využívať jej inovatívne bankovníctvo. „Teší nás, že klienti ZUNO banky sú u nás spokojní a naša produktová ponuka je pre nich atraktívna. Pre väčšinu týchto klientov je Tatra banka už dnes hlavnou bankou,“ vyjadril sa Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Klienti, ktorí si nestihli previesť peniaze zo svojho účtu v ZUNO, o svoje úspory neprídu. Zostatky z ich zrušených bežných účtov boli presunuté do Tatra banky. Stačí, keď kontaktujú call centrum DIALOG Live alebo navštívia ktorúkoľvek pobočku Tatra banky. V prípade návštevy pobočky budú potrebovať len svoj identifikačný doklad.

Odpovede na najčastejšie otázky nájdu bývalí klienti ZUNO banky na webovej stránke.

Pre bližšie informácie im je naďalej dostupné aj call centrum DIALOG Live na telefónnom čísle 02/5919 1100 ako aj pracovníci v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.


Kontakt:
Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/prechod-klientov-zo-zuno-banky-uspesne-ukonceny/