1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Prísnejšie hypotéky? Čo si pod tým predstaviť

Prísnejšie hypotéky? Čo si pod tým predstaviť

| 22.02.2017

LTV, ukazovateľ schopnosti splácať, významné navýšenie celkovej výšky úveru, RPMN, ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie... Je prirodzené, ak sa v týchto pojmoch strácate. Nové opatrenie, ktoré sprísňuje podmienky na hypotékach, je plné komplikovaných názvov a formulácií. My vám priblížime, čo sa za nimi skrýva.

* ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie vs. LTV *
Ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie vs. LTVObmedzenie pre úvery nad 90 % hodnoty zabezpečenia nie je nič nové. Už v minulom roku banky museli limitovať, aké úvery klientom poskytnú. Od 1. 1. 2017 je hranica prísnejšia a objem takýchto úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou nesmie v jednom kvartáli presiahnuť 10 % z celkového objemu. Navyše, zaviedlo sa sledovanie úverov nad 80%. V praxi to znamená, že ak kupujete nehnuteľnosť, mali by ste mať nasporených aspoň 10%, resp. 20% z jej hodnoty.


V prípade, že tieto prostriedky nemáte, môžete využiť bezúčelový spotrebný úver na dofinancovanie, ktorý banky zvyknú poskytovať za zvýhodnených podmienok. Napríklad v Tatra banke môžete získať spotrebný úver súčasne s hypotékou s výhodnou úrokovou sadzbou 5,9 % ročne. Tu ale musíte počítať s vyššou splátkou vzhľadom k tomu, že splatnosť spotrebných úverov je maximálne 8 rokov.

* príjem vs. ukazovateľ schopnosti splácať *
Ak ste menili prácu, bude pre vás dôležitá aj zmena minimálnej doby zamestnania. Doteraz postačovalo byť zamestnaný 3, resp. 4 mesiace. Od 1. 3. 2017 bude posúdenie príjmu vypočítané ako aritmetický priemer za posledných 6 mesiacov. Podnikateľom dokonca vznikne povinnosť predkladať dodatočné doklady k príjmu – a tak okrem daňového priznania za predchádzajúci rok budú dokladovať aj aktuálny rok (napríklad pomocou priebežných výkazov alebo výpisom z účtu a podobne).

Žívotné minimumOpatrenie prináša aj ďalšiu zmenu týkajúcu sa príjmov. Z príjmu Vám banky okamžite odpočítajú životné minimum domácnosti a po novom aj povinnú rezervu, ktorá sa vypočíta ako 5 % z rozdielu medzi príjmom a životným minimom. Rezerva sa postupne bude zvyšovať a od 1. 7. 2018 bude potrebná vo výške 20 %. Nový princíp „ukazovateľ schopnosti splácať úver“ hovorí o tom, že váš príjem očistený o životné minimum a povinnú rezervu nesmie byť nižší ako súčet vašich výdavkov a záväzkov. Záväzky sú napríklad splátky vašich existujúcich úverov, ako aj splátka nového úveru, o ktorý požiadate v banke. 

Pri úveroch, ktorých úroková sadzba nie je fixná na celú dobu splatnosti, vám z dôvodu ochrany voči možnému zvýšeniu úrokových sadzieb v budúcnosti banky započítajú tieto záväzky ako vyššiu z hodnôt – vaša reálna splátka alebo splátka vášho úveru pri maximálnej splatnosti a navýšení úrokovej sadzby o minimálne 2 %. V praxi to znamená, že váš disponibilný príjem, ktorý plánujete použiť na splácanie nového úveru, môže byť nižší ako doteraz.

Hodnota nehnuteľnosti* hodnota nehnuteľnosti *
Opatrenie tiež hovorí o tom, ako majú banky určovať hodnotu nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti sa môžu použiť ako zabezpečenie úveru na bývanie. Ak zakladáte kupovanú nehnuteľnosť, jej hodnota bude určená ako najnižšia z hodnôt: znaleckého posudku, interného ohodnotenia banky a kúpnej ceny. Čiže nebude možné sa orientovať len na základe posudku či zmluvy o kúpe. Situáciu komplikujú aj rôzne typy nehnuteľností a spôsob, akým sú evidované v katastri. Nezabudnite sa informovať u developera, či bude váš vyhliadnutý byt zapísaný ako byt, apartmán či dom s bytovými jednotkami a podobne. Aj tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výšku ohodnotenia, a tým pádom aj na vašu možnosť získať vhodné financovanie.

*******

Zdroje a výňatky z opatrenia:
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Čo nám opatrenie prinieslo:
a) novú metodiku na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie,
b) zohľadnenie možného nárastu úrokových sadzieb úveru na bývanie,
c) určenie, čo sa rozumie výrazným navýšením celkovej výšky úveru na bývanie a výrazným
prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok existujúcich úverov na bývanie,
d) požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa a overovanie údajov
o príjmoch spotrebiteľa,
e) limit na lehotu splatnosti úveru na bývanie,
f) limit pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie,
g) podmienky oceňovania založenej nehnuteľnosti určenej na bývanie

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/prisnejsie-hypoteky-co-si-pod-tym-predstavit/