1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Prísnejšie limity na úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch? Aké zmeny čakajú klientov?

Prísnejšie limity na úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch? Aké zmeny čakajú klientov?

| 15.03.2018

Národná banka Slovenska prichádza s návrhom na sprísnenie podmienok v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. júla 2018. 

Najdôležitejšie zmeny v návrhu:

 • zrušenie poskytovania úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia a zníženie limitu na poskytovanie úverov nad 80 % hodnoty zabezpečenia
 • stanovenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta vo výške 8-násobku jeho čistého ročného príjmu

Zmeny navrhu poskytovania úverovNavrhované opatrenia z nášho pohľadu zasiahnu skupinu mladých klientov do 35 rokov, prevažne v rozmedzí 26 – 35 rokov, ktorí si hľadajú vlastné bývanie, prípadne zakladajú rodinu. Títo klienti budú nútení odsunúť kúpu nehnuteľnosti na neskorší čas, čo má vplyv na skrátenie doby, na ktorú si budú môcť úver na bývanie vziať. Nedostupnosť vlastného bývania budú nahrádzať prenájmom, ktorý zníži ich schopnosť odkladania si vlastných prostriedkov na financovanie nehnuteľnosti,“ hovorí Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

Zároveň budú nútení hľadať bývanie vo vzdialenejších lokalitách, ktoré budú cenovo dostupnejšie, nie vo väčších mestách, ako sú napríklad Bratislava a Košice. Dôsledkom bude zvýšenie ich nákladov z dôvodu dochádzania, ale aj nárast cien v danej lokalite. Uvedené opatrenie obmedzí vo väčšej miere aj bonitných klientov, ktorí rozmýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti pre svoje deti, prípadne pre seba za účelom jej prenájmu prostredníctvom ďalšieho úveru na bývanie,“ objasňuje Matej Darovec dopady návrhu.
 
„Odporúčame klientom, ktorí sa rozhodujú pre kúpu nehnuteľnosti, aby zvážili možnosť úverovania aj v skoršej dobe, ako možno pôvodne plánovali,“ dodáva na záver.

Obmedzenie financovania nad 80 a 90 %
Obmedzenie úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia nie je nič nové. Aktuálne môžu úvery na bývanie s financovaním nad 90 % tvoriť maximálne 10 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie bankou v jednom kvartáli. Od 1. 7. 2018 už poskytnutie úveru nad 90 % hodnoty nebude možné.

Navyše, nové opatrenie upravuje limit pre úvery s financovaním nad 80 % hodnoty zabezpečenia, ktoré aktuálne môžu tvoriť maximálne 40 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie bankou v jednom kvartáli.

Tento podiel sa bude kvartálne znižovať o 5 %:

 • od 1. 7. 2018 bude môcť tvoriť maximálne 35 %
 • od 1. 10. 2018 to bude 30 %
 • od 1. 1. 2019 už len 25 %
 •  od 1. 4. 2019 maximálne 20 %

V praxi to znamená, že ak klient bude kupovať nehnuteľnosť po 1. 7. 2018, musí mať našetrených minimálne 10 % z jej hodnoty. Väčšina klientov však bude potrebovať vlastné zdroje až vo výške 20 %. V prípade, že tieto prostriedky klient nebude mať, môže využiť bezúčelový spotrebiteľský úver na dofinancovanie, zvyčajne poskytnutý so zvýhodnenými podmienkami. Napríklad v Tatra banke so zvýhodnenou sadzbou 5,9 % ročne. Splatnosť spotrebiteľských úverov je však maximálne 8 rokov a preto je potrebné počítať s vyššou splátkou.

Prísnejšie limity na úveroch na bývanieStanovenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu
V súčasnosti platné opatrenia Národnej banky Slovenska nariaďujú, aby klientom zostala z čistého mesačného príjmu po odpočítaní splátok úverov ešte suma vo výške životného minima a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom. Toto pravidlo obmedzuje najmä klientov s nižšími príjmami, ktorých rizikovosť je vyššia. V návrhu sa počíta s jeho zachovaním.

Navyše, od 1. 7. 2018 navrhuje Národná banka Slovenska výšku nového limitu, zavedeného zákonom, a to limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta voči jeho ročnému príjmu. Návrh uvádza limit vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu klienta. Zavedenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta sa bude týkať nielen hypotekárnych úverov, ale aj spotrebiteľských úverov.

Do celkovej zadlženosti má totiž vstupovať výška žiadaného úveru a tiež súčet zostatkových hodnôt existujúcich úverov na bývanie, a spotrebiteľských úverov aj stavebných úverov a úverov poskytnutých nebankovými spoločnosťami. Do limitu sa majú započítavať aj kreditné karty a povolené prečerpania. Konkrétne vo výške celého aktuálne čerpaného limitu povolených prečerpaní a kreditných kariet a 20 % z celkového úverového rámca nečerpaných kreditných kariet a nevyčerpaných povolených prečerpaní.

Príklad:
Ak má klient napríklad čistý mesačný príjem vo výške 1 000 €, aktuálne čerpaný bezúčelový spotrebiteľský úver s aktuálnym zostatkom úveru 10 000 € a kreditnú kartu s úverovým rámcom 5 000 €, získa maximálnu výšku nového úveru 85 000 €.

Výpočet výšky úveru:
1000*12*8= 96 000, avšak mínus 10 000 € a mínus 1 000 € (ako 20 % z 5 000 €).

Ak si klient vyčerpá plnú sumu 85 000 €, nebude si už môcť požiadať o ďalší nový úver.


Kontakt pre doplňujúce informácie: 
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Zdroje a výňatky z opatrenia:

 • Zákon o spotrebiteľských úveroch
 • Zákon o úveroch na bývanie
 • Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
 • Návrh noviel opatrení č. 10/2016 a 10/2017 Národnej banky Slovenska

 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/prisnejsie-limity-uveroch-byvanie-spotrebitelskych-uveroch-ake-zmeny-cakaju-klientov/