Private banking Tatra banky je podľa The Banker najlepší na Slovensku

| 30.10.2014

Medzinárodný mesačník The Banker včera ocenil private banking Tatra banky ako najlepší na Slovensku.

Vyhodnocovaný bol vývoj kľúčových faktorov, portfólio manažment, rozloženie aktív, due dilligence, risk manažment, rastové stratégie, starostlivosť o klientov, faktory etiky, obchodný model, schopnosť udržať si zamestnancov a inovatívnosť.

„Klienti privátneho bankovníctva oceňujú najmä 24-hodinovú individuálnu starostlivosť. Ďalším benefitom je otvorená štruktúra investičných produktov, vďaka čomu sa nám darí flexibilne reagovať na pohyby na trhu a priniesť klientom zaujímavý výnos aj v čase poklesu úrokových sadzieb alebo nestabilnej situácie v okolitých štátoch. Veľmi si vážime, že našu snahu ocenil aj medzinárodný mesačník The Banker," vyjadrila sa Katarína Boledovičová, riaditeľka privátneho bankovníctva Tatra banky.

Privátne bankovníctvo Tatra banky je s počtom klientov 3 300 a objemom aktív v správe vo výške 1,7 mld. € najväčšie na Slovensku. Obľúbenými investičnými produktmi sa stali tzv. Best entry certifikáty, ale aj riešenia vytvorené v spolupráci s Tatra Asset Managementom, Tatra Premium Deposit, inovatívne produkty Master Feeder v spolupráci s Raiffeisen Capital Management. Jednou z posledných inovácií je Private rent, špeciálny produkt pre seniorov. Ďalšou z inovácií, ktorú ocenia najmä obchodujúci klienti je službe Mobile Sign. Vďaka nej môžu klienti podpisovať príkazy na obchodovanie prostredníctvom ich smartfónu.

Medzi ďalšie služby pre privátnych klientov patrí služba Wealth managementTB (efektívny systém starostlivosti o finančný majetok), Art consulting (odborné konzultácie v umeleckej oblasti) vrátane aplikácie Art ConsultingTB pre iPad a iPhone s funkcionalitou Live náhľad, bezpečnostné schránky (prenájom samoobslužnej bezpečnostnej schránky v  nadštandardne zabezpečených priestoroch banky s prístupom 24 hodín denne, 7 dní v týždni).

 

Kontakt:
Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593
0911 328 007

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/private-banking-tatra-banky-je-podla-banker-najlepsi-slovensku/