1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Private banking Tatra banky obhájil svoju pozíciu lídra

Private banking Tatra banky obhájil svoju pozíciu lídra

| 16.11.2015

Tatra banka opäť potvrdila jasnú pozíciu lídra v segmente privátneho bankovníctva.
V jednom roku získala titul Best Private Bank in Slovakia až od troch renomovaných magazínov – World Finance, Global Finance a najnovšie The Banker.

Cenu Best Private Bank in Slovakia udelil Tatra banke finančný magazín The Banker už druhýkrát
po sebe. „Je skvelý pocit, keď vo svetovom finančnom centre – Singapure – preberáte ocenenie za Slovensko na jednom pódiu s celosvetovými ikonami privátneho bankovníctva,“ hovorí riaditeľka odboru privátneho bankovníctva Katarína Boledovičová.

Najlepší Private banking na SlovenskuUnikátne služby privátneho bankovníctva Tatra banky ocenila nielen porota, ale aj predstavitelia zahraničných bánk. „Potešili ma pochvalné slová kolegov, ktorí uznali, že posúvame hranice bankovníctva aj v oblasti private bankingu. Veľmi pozitívne hodnotili našu iniciatívu so Stres-testom, pričom vyzdvihli najmä možnosť prispôsobiť portfólio klienta jeho očakávanému správaniu. Stres-test nám umožňuje pripraviť klienta aj na negatívne precenenie portfólia, prípadne nájsť vhodnejšiu stratégiu pre klienta. Rešpekt sme si získali aj za bezpečnosť, a to nielen pri realizácií platieb, ale aj pri potvrdzovaní finančných prevodov a pokynov na nákup či predaj cenných papierov cez mobilný podpis, ktorý zvyšuje komfort klienta. Pozitívne hodnotenie dostali aj naše inovácie, ako hlasová biometria a mobilné platby,“ hovorí Katarína Boledovičová.

Porota hodnotila výkonnosť banky, riadenie portfólia, alokáciu aktív, riadenie rizík, stratégiu rastu, klientsky servis, etické faktory, obchodné modely, úroveň retencie zamestnancov a inovácie.
„Z uvedených hodnotiacich kritérií ako veľmi dôležité vnímame rast a stabilitu aktív v správe privátneho bankovníctva, pretože práve tento parameter hovorí o dôvere našich klientov, ktorú si veľmi vážime,“ dodáva na záver Katarína Boledovičová.

Líder na slovenskom trhu
Privátne bankovníctvo Tatra banky je lídrom na slovenskom trhu, ktorý spravuje prostriedky
viac ako 3 000 klientov v celkovej hodnote vyše 1,8 miliardy eur. Objem aktív výrazne narastá každým rokom. Klienti privátneho bankovníctva využívajú možnosť investovania do riešení od zahraničných správcov, ktorých objem rástol tento rok o viac ako 300 %. Vďaka úplne otvorenej architektúre produktov využívajú naši klienti viac ako 3 800 investičných produktov, službu Wealth managementTB(efektívny systém starostlivosti o finančný majetok), Art consulting (odborné konzultácie v umeleckej oblasti) vrátane aplikácie AllExclusiveTB(ponuky zo sveta luxusu)
a bezpečnostných schránok s prístupom 24/7.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/private-banking-tatra-banky-obhajil-svoju-poziciu-lidra/