Private banking Tatra banky s unikátnym produktom pre privátnych klientov

| 22.01.2013

Tatra banka potvrdila znovu postavenie inovačného lídra. Ako jediná na Slovensku ponúkla svojim privátnym klientom unikátnu príležitosť vstupu na akciový trh prostredníctvom investičných certifikátov s využitím tzv. „Best Entry" princípu. 

Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky využívajú už niekoľko mesiacov inovatívnu formu investovania do bonusových certifikátov vydaných spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG, a to prostredníctvom mechanizmu, ktorý využíva tzv. Best Entry mechanizmus - „najlepší vstup na trh". Tento koncept je veľmi účinný a zároveň jednoduchý. Atraktivitu medzi klientmi získava najmä vďaka mechamizmu automatického časovania vstupu na akciový trh.

Bonusový certifikát predstavuje finančný nástroj, ktorý ponúka možnosť investovať finančné prostriedky spravidla do niektorého z akciových blue chip indexov, a to bez zaistenia istiny. Investorom prináša možnosť získať k jeho splatnosti vopred stanovený bonusový výnos, a to za predpokladu, že hodnota akciového indexu nedosiahne počas jeho platnosti úroveň bariéry resp. hodnotu nižšiu.

„Best Entry mechanizmus umožňuje nastaviť bariéru pre investora automaticky výhodnejšie, nakoľko sa jej hodnota znižuje, v prípade ak hodnota akciového indexu zaznamená v Best Entry perióde pokles. Výsledkom je skonzervatívnenie investície, ktorá sa tak stáva bezpečnejšou, pričom si stále zachováva svoj výnosový potenciál," vysvetľuje Katarína Boledovičová, riaditeľka privátneho bankovníctva Tatra banky.

Atraktivita Best Entry mechanizmu je vyjadrená aj vo vysokej miere predaja - za niekoľko mesiacov využilo tento koncept množstvo klientov, a to v celkovom objeme predaných Best Entry bonusových certifikátov vydaných spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG v hodnote takmer 15 mil. EUR. Možnosť využiť túto príležitosť majú naďalej všetci klienti privátneho bankovníctva Tatra banky.

Privátne bankovníctvo Tatra banky bolo 2012 aj 2011 ocenené titulom Najlepšie služby privátneho bankovníctva na Slovensku, ktorý mu udelil medzinárodný mesačník Euromoney. S počtom klientov presahujúcim 3 500 a objemom aktív v správe okolo 1,6 mld. € si drží podiel viac ako 50 % slovenského trhu. V roku 2009 priniesol private banking Tatra banky ako prví na Slovensku možnosť obchodovania s investičným zlatom. Od tohto momentu private banking Tatra banky predal investičné zlato v hodnote viac ako 100 mil. USD. Rekordným bol rok 2011, keď predaj investičného zlata presiahol sumu 42 mil. USD.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Smolková, hovorkyňa, marina_smolkova@tatrabanka.sk, 02/5919 1593, 0911 328 007
Zuzana Povodová, media relations manager, zuzana_povodova@tatrabanka.sk, 02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/private-banking-tatra-banky-unikatnym-produktom-privatnych-klientov/