Protiinflačný vklad TB so zhodnotením takmer 12 % za 4 roky

| 02.04.2014

Protiinflačný vklad ochránil úspory klientov pred infláciou a priniesol atraktívne zhodnotenie. Klienti Tatra banky, ktorí využili ponuku Protiinflačného vkladuTB, získali v týchto dňoch zaujímavé zhodnotenie vo výške 11,98 % za 4 roky. Ročne tak zhodnotili svoje úspory o viac ako 2,86 %.

Protiinflačný vkladTB z ponuky štruktúrovaných vkladov v Tatra banke garantoval klientom základný úrok a možnosť získať dodatočný bonusový výnos v závislosti od vývoja indexu harmonizovanej inflácie Eurozóny, s vyňatím tabaku.

Za obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2014 tak Protiinflačný vkladTB vyplatil klientom na garantovanom základnom úroku celkovo 4 % a bonusovom úroku celkovo 7,98 % z istiny vkladu. Celkovo tak priniesol klientom zhodnotenie vo výške 11,98 %. Klienti získali nielen nominálne, ale aj reálne zhodnotenie.

Štruktúrované vklady v Tatra banke ponúkajú možnosť vyššieho zhodnotenia ako bežné vkladové produkty. Predstavujú termínovaný vkladový účet s pohyblivým úrokovým výnosom, ktorý spája výhody klasického termínovaného vkladu s investičnou príležitosťou. Vďaka tomu môžu klienti získať dodatočný bonusový úrok. Štruktúrované vklady sú v ponuke v limitovaných časových obdobiach v pobočkách Tatra banky.

 


Kontakt:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593


Upozornenie marketingového oznámenia:
Bonusový úrok z vkladu pri štruktúrovaných vkladoch v Tatra banke vyplýva z vnoreného finančného nástroja (derivátu), ktorého popis, vrátane rizík s ním spojených, je obsiahnutý v osobitnom dokumente, ktorý býva k dispozícii v pobočkách Tatra banky a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/protiinflacny-vklad-tb-so-zhodnotenim-takmer-12-za-4-roky/