1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Prvý syndikovaný úver pre štátnu spoločnosť s enviro prvkom

Prvý syndikovaný úver pre štátnu spoločnosť s enviro prvkom

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 03.10.2022 | 3 min. čítania

Prvý syndikovaný úver na Slovensku

Tatra banka v spolupráci s 3 ďalšími slovenskými bankami poskytla prvý syndikovaný úver pre štátnu spoločnosť s environmentálnym prvkom na slovenskom trhu. Nové financovanie pomôže  spoločnosti MH Teplárenský holding zoptimalizovať existujúce záväzky a prispeje k transformácii spoločnosti smerom k ekologickejšej výrobe.

Štátna teplárenská spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH), ktorá vznikla 1. mája 2022 zlúčením šiestich teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine, Zvolene a v Košiciach,  pokračuje v transformácii na modernú a efektívne riadenú spoločnosť konsolidovaním svojho bankového financovania.

Syndikovaný úver aranžovaný Tatra bankou za účasti ďalších troch slovenských bánk nahradí a výrazne zoptimalizuje existujúce financovanie pôvodných teplárenských spoločností. Zároveň prináša nový rozmer vo forme environmentálnych cieľov, ktorých naplnenie umožnia MHTH optimalizovať náklady spojené s bankovým financovaním.  Nové ekologické ciele sú zamerané najmä na zníženie CO2 emisii pri výrobe tepla a teplej vody.

Financovanie vo výške 160 mil. EUR, ktoré sme spolu s partnerskými bankami poskytli MH Teplárenskému holdingu, je na slovenskom trhu novinkou. Úver nielen konsoliduje bankové financovanie pôvodných spoločností, ale zároveň zohľadňuje snahu klienta o transformáciu svojej prevádzky smerom k ekologickejšej výrobe. Sme veľmi radi, že môžeme štátne teplárne na tejto ceste podporiť,“ hovorí Zuzana Koštialová, členka predstavenstva Tatra banky. „Nastavené podmienky umožnia banke sledovať progres klienta v znižovaní jeho emisií a my veríme, že sa mu aj s podporou bánk podarí stanovené ciele dosiahnuť,“ dodáva.

Novinka, ktorú prinášame týmto financovaním na trh, posúva snahu bánk a klienta v ESG oblasti na vyšší stupeň. Zelené úvery, ktoré sme poskytovali doteraz, boli striktne naviazané na konkrétny účel, napríklad na výstavbu energeticky efektívnej budovy  alebo na konkrétny projekt obnoviteľnej energie,“ informuje Michal Hőlbling, riaditeľ odboru veľkých firemných klientov Tatra banky. „Toto financovanie však neviaže klienta použiť prostriedky na konkrétny účel spojený so stanoveným environmentálnym cieľom, ale obsahuje povinnosť preukazovať, ako sa vyvíja celková produkcia emisií CO2 a zároveň ho priamo motivuje k jej znižovaniu,“ uzatvára.

 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/prvy-syndikovany-uver-statnu-spolocnost-enviro-prvkom/