1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Raiffeisen Bank International sa stala signatárom globálnych zásad pre zodpovedné bankovníctvo

Raiffeisen Bank International sa stala signatárom globálnych zásad pre zodpovedné bankovníctvo

Tatra banka Autor: Tatra banka | 02.02.2021 | 3 min. čítania

RBI sa stala oficiálnym signatárom zásad OSN pre zodpovedné bankovníctvo

Raiffeisen Bank International (RBI) sa stala oficiálnym signatárom zásad OSN pre zodpovedné bankovníctvo (UN Principles for Responsible Banking), ktoré predstavujú jednotný rámec pre udržateľný bankový sektor vytvorený prostredníctvom inovatívneho partnerstva medzi bankami na celom svete a finančnou iniciatívou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP FI).

Zásady pre zodpovedné bankovníctvo určujú úlohu a zodpovednosť bankového sektora pri jeho zosúladení s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015. Dôležité je, že bankám zároveň umožňujú začleniť udržateľnosť do všetkých oblastí svojej činnosti a určiť, kde by mohli mať najväčší vplyv, pokiaľ ide o ich prínos k trvalo udržateľnému svetu. Bankám tiež umožňujú využiť nové obchodné príležitosti v rámci vývoja ekonomiky postavenej na trvalo udržateľnom rozvoji.

Pre RBI Group bola udržateľnosť vždy základným princípom a meradlom firemného úspechu. Udržateľnosť sa chápe ako zodpovedné firemné činnosti na dosiahnutie dlhodobého, ekonomicky pozitívneho výsledku s prihliadnutím na kľúčové spoločenské a environmentálne aspekty. Dôležitosť tejto témy odráža napríklad aj skutočnosť, že RBI je najväčším poskytovateľom zelených dlhopisov spomedzi rakúskych bánk. Ako zodpovedná banka pokladáme za hlavný cieľ dlhodobú pridanú hodnotu pri súčasnom zlepšení vplyvu nášho podnikania na udržateľnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa uplatňujeme holistický prístup.

Johann Strobl, generálny riaditeľ RBI, povedal: „Sme veľmi hrdí, že sme sa ako prvá rakúska banková skupina zaviazali k zásadám pre zodpovedné bankovníctvo UNEP FI. Ako dlhodobý člen finančnej iniciatívy UNEP považujeme podpis týchto zásad za ďalší míľnik v oblasti nášho trvalo udržateľného rozvoja. Preto budeme ďalej prehlbovať úsilie o posilnenie našej strategickej orientácie ako zodpovedný bankár. Naším cieľom je ponúkať udržateľné finančné produkty a služby, aby sme podporili našich klientov pri ich transformácii smerom k udržateľnej budúcnosti a zároveň tak mali pozitívny prínos pre spoločnosť. Zodpovedné bankovníctvo považujeme za dôležitú súčasť nášho budúceho firemného rastu. Zároveň je to v súlade s našou víziou stať sa do roku 2025 najviac odporúčanou skupinou v oblasti finančných služieb na trhoch strednej a východnej Európy, na ktorých pôsobíme.“

Prečítajte si ďalšie informácie o zásadách pre zodpovedné bankovníctvo

_______________

RBI považuje Rakúsko, kde pôsobí ako popredná komerčná a investičná banka, a strednú a východnú Európu (SVE) za svoj domáci trh. Dcérske banky skupiny pôsobia na 13 trhoch v regióne. Okrem toho skupina RBI zahŕňa mnoho iných poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív alebo fúzií a akvizícií.
Približne 46 000 zamestnancov poskytuje služby 16,8 mil. klientom prostredníctvom viac ako 2 000 obchodných miest, z ktorých veľká väčšina sa nachádza v krajinách SVE. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. Rakúske regionálne banky Raiffeisen vlastnia približne 58,8 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. V rámci skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group pôsobí RBI ako centrála pre regionálne banky Raiffeisen a iné pridružené úverové inštitúcie.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com) 
www.rbinternational.com

Odkaz na webové sídlo: https://www.rbinternational.com/en/media/2021/rbi-becomes-signatory-of-the-global-principles-for-responsible-banking.html

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/raiffeisen-bank-international-stala-signatarom-globalnych-zasad-zodpovedne-bankovnictvo/