1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Raiffeisen Bank International získa Akcentu, poskytovateľa devízových a platobných služieb v SVE

Raiffeisen Bank International získa Akcentu, poskytovateľa devízových a platobných služieb v SVE

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 15.02.2021 | 1 min. čítania

akcenta

Raiffeisen Bank International AG (RBI), rakúska materská spoločnosť Tatra banky, dosiahla dohodu o akvizícii českej AKCENTA CZ a.s. (ďalej len „Akcenta“), poskytovateľa devízových a platobných služieb. Podľa navrhovanej vlastníckej štruktúry získa RBI 70 percentný podiel v Akcente a zostávajúcich 30 percent bude mať Raiffeisenbank a.s., česká dcérska spoločnosť RBI. Transakcia podlieha súhlasu regulačného orgánu a jej uzavretie sa očakáva do konca mája. 

Táto akvizícia podporí stratégiu RBI stať sa lídrom v oblasti devízových obchodov v strednej a východnej Európe (SVE). Kým približne 75 percent devízového trhu SVE obsluhujú banky, zostávajúcich 25 percent zastrešujú nebankoví poskytovatelia ako Akcenta. „Našou snahou je zvyšovať trhový podiel v oboch segmentoch. Táto akvizícia výborne zapadá do našej stratégie, pokiaľ ide o expanziu obchodnej činnosti a našu „digitálnu cestu“, pretože využíva skúsenosti úspešného trhového disruptora,“ povedal Łukasz Januszewski, člen dozornej rady RBI zodpovedný za trhy a investičné bankovníctvo.

Akcenta ponúka devízové, platobné a hedžové služby malým a stredným podnikom v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Nemecku, kde celkovo obsluhuje približne 43 000 klientov. Na konci roka 2020 predstavovali celkové aktíva spoločnosti približne 93 mil. eur a počas uvedeného roka vykonala spoločnosť celkový objem klientskych transakcií vo výške takmer 7 mld. EUR. Akcenta bude úzko spolupracovať s RBI v oblasti devízového a platobného podnikania, ale nebude začlenená do RBI. „Tento prístup nám umožňuje využiť synergie, pričom sa zabezpečí flexibilita a dynamika rastu Akcenty,“ dodal Januszewski.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/raiffeisen-bank-international-ziska-akcentu-poskytovatela-devizovych-platobnych-sluzieb-sve/