1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. RBI predstavuje úspešné pilotné projekty programu Elevator Lab a vyhlasuje druhé kolo pre rok 2018

RBI predstavuje úspešné pilotné projekty programu Elevator Lab a vyhlasuje druhé kolo pre rok 2018

| 27.02.2018

Od 1. mája 2018 spúšťa RBI druhé kolo akceleračného programu Elevator Lab, zameraného na inovácie v oblasti finančníctva v podaní startupov. Spolupráca s účastníkmi prvého kola bude pokračovať a sedem sieťových bánk RBI začína regionálne „Elevator Lab Challenges“.

Po mimoriadne úspešnej fáze prihlášok, do ktorej sa zapojilo 336 fintechov z 56 krajín, spolupracovala spoločnosť Raiffeisen Bank International (RBI) od októbra 2017 intenzívne s piatimi startupmi. Hlavnými oblasťami záujmu boli: analýza Big Data (Gauss Algorithmics), pobočky budúcnosti (Moxtra), platby a transakcie (SONECT), RegTech (360kompany) a bankové riešenia pre malé a stredné podniky (Asteria). Počas koncepčnej fázy bolo vyvinutých a úspešne otestovaných päť pilotných projektov, a to v Rakúsku a na štyroch trhoch v strednej a východnej Európe (SVE) – súčasťou bola aj slovenská Tatra banka.

„Budeme pokračovať v úspešnej spolupráci, ktorú sme v rámci programu Elevator Lab začali. Momentálne prechádzame z pilotnej fázy do implementačnej a plánujeme tieto inovácie natrvalo sprístupniť 16,5 miliónom našich klientov v Rakúsku a krajinách SVE. Naša inštitúcia získala prostredníctvom programu Elevator Lab cenné skúsenosti, ktoré nám dnes pomáhajú byť v ideálnej pozícii pre budúce bankové aktivity,“ načrtáva ďalšie kroky Johann Strobl, generálny riaditeľ spoločnosti RBI.

Druhé kolo programu Elevator Lab sa začína 1. mája 2018
Úspech a poznatky z programu Elevator Lab presvedčili spoločnosť RBI, že rozhodnutie otvoriť sa spolupráci so startupmi bolo správne. Preto skupina RBI spúšťa k 1. máju 2018 druhé kolo prihlášok. Novinkou tentoraz bude, že sedem sieťových bánk RBI, konkrétne banky v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Kosove, Rumunsku, Rusku a na Slovensku, sa zamerajú na zaujímavé riešenia z oblasti finančných startupov vo forme regionálnych „Elevator Lab Challenges“. Okrem startup workshopu v sídle Elevator Lab vo Viedni, získajú víťazné spoločnosti aj tzv. „divokú kartu“ do semifinále celoskupinového Elevator Lab a šancu, že sa zúčastnia aj finále TOP 15 v septembri 2018.

„Veríme, že spojenie fintechov s dôverou, ktorú klienti pociťujú vo finančné inštitúcie, prinesie atraktívne riešenia s pridanou hodnotou, z ktorých bude benefitovať klient. Preto sa nesmierne tešíme na spustenie programu ´Elevator Lab powered by Tatra banka´ počas tohto leta a srdečne pozývame všetkých záujemcov,“ uviedla Pamela Babuščáková, vedúca oddelenia Research and Development Tatra banky.

* * *

O spoločnosti 360kompany (www.kompany.com) | Rakúsko
Spoločnosť 360kompany ponúka prístup v reálnom čase k autorizovaným, audítorom osvedčeným firemným informáciám, pokrývajúcim 100 miliónov spoločností vo viac ako 150 jurisdikciách uplatňujúcich kontroly KYC, AML a EDD. Jej služby môžu zlepšiť alebo zautomatizovať overovanie (cezhraničných) obchodov založených na firemných informáciách v reálnom čase, ktoré sú spoľahlivé a osvedčené audítorom priamo z obchodných registrov, adresárov UBO a zoznamov PEP/sankčných zoznamov, čím umožňujú sledovanie onboarding a compliance procesov, ako aj procesov due diligence v rozličných odvetviach.

O spoločnosti Asteria (www.asteria.ai) | Švédsko
Asteria je nový a jednoduchý spôsob ako skutočne pochopiť obchodné peňažné toky, prijímať rozhodnutia založené na dátach a znížiť administratívu. Softvér spoločnosti Asteria sa integruje do softvéru klienta a banky. Prostredníctvom softvéru môžu spoločnosti zvýšiť svoje výnosy, znížiť náklady a byť o krok vpred pred konkurenciou.

O spoločnosti Gauss Algorithmic (www.gaussalgo.com) | Česká republika
Spoločnosť Gauss Algorithmic je popredným hráčom v integrácii dát, pokročilých analýzach a dátovom výskume v regióne SVE. Jej technologická odbornosť siaha od integrácie, spracovávania a rozširovania veľkých dát po prediktívnu analytiku a kognitívnu počítačovú vedu. Misiou tejto spoločnosti je pomáhať podnikom prijímať správne rozhodnutia a vytvárať konkurenčnú výhodu pomocou schopnosti spoločnosti Gauss Algorithmic analyzovať minulosť, pochopiť prítomnosť a prostredníctvom umelej inteligenciu odkryť budúcnosť.

O spoločnosti Moxtra (www.moxtra.com) | USA
Spoločnosť Moxtra, popredný hráč v službách spolupráce založenej na mobilnej komunikácii, ponúka zabudovateľnú, multikanálovú klientsku platformu pre spoločnosti poskytujúce finančné služby. Technológia spoločnosti Moxtra umožňuje klientom a pracovníkom banky spolupracovať na príprave dokumentov prostredníctvom využívania zabezpečených správ, elektronických podpisov, hlasových správ a stretnutí v reálnom čase.

O spoločnosti SONECT (www.sonect.ch) | Švajčiarsko
Spoločnosť SONECT je lokálna sprostredkovateľská platforma, ktorá spája tých, ktorí chcú vyberať hotovosť s tými, ktorí chcú hotovosť vkladať (napr. majitelia obchodov). Týmto spôsobom majiteľ obchodu nielen znižuje mieru vynaloženého úsilia na správu hotovosti, ale tiež zarába peniaze a zvyšuje návštevnosť. Klienti môžu vyberať hotovosť jednoduchým kliknutím na svojom smartfóne kdekoľvek sú a banky môžu pri tvorbe nových tržieb usporiť až do 50 % za prevádzku bankomatov.

O spoločnosti RBI
Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako popredná korporátna a investičná banka, a strednú a východnú Európu (SVE) za svoj domáci trh. Dcérske banky skupiny pôsobia na 14 trhoch v regióne. Okrem toho skupina RBI zahŕňa mnoho iných poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív alebo fúzií a akvizícií.

Spolu takmer 50 000 zamestnancov poskytuje služby 16,5 mil. klientom prostredníctvom viac ako 2 400 obchodných miest, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách strednej a východnej Európy. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. Rakúske regionálne banky Raiffeisen vlastnia približne 58,8 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. V rámci skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group pôsobí RBI ako centrála poskytujúca dôležité služby pre regionálne banky Raiffeisen a iné pridružené úverové inštitúcie.

www.rbinternational.com | www.elevator-lab.com

Kontakt pre doplňujúce informácie: 
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/rbi-predstavuje-uspesne-pilotne-projekty-programu-elevator-lab-vyhlasuje-druhe-kolo-rok-2018/