Región strednej Európy profituje z uvoľnenej menovej politiky ECB

| 09.04.2015

Rast v Nemecku podporuje oživenie ekonomiky v regióne strednej Európy. Slovenskú ekonomiku v roku 2015 čaká solídny a vyvážený rast na úrovni 2,5 %.

„Subregióny strednej a východnej Európy1 naďalej vykazujú v roku 2015 dosť divergentný vývoj. Zatiaľ čo región strednej Európy bude pravdepodobne rásť v priemere o 3 %, región juhovýchodnej Európy zaostáva pri predpovedi rastu HDP o 1,9 %. Je to najmä kvôli stagnácii v Chorvátsku a Srbsku, ktorá zatieňuje vynikajúci 3-percentný rast v Rumunsku. Tri krajiny regiónu východnej Európy, menovite Bielorusko, Rusko a Ukrajina, čelia recesii," hovorí Peter Brezinschek, hlavný analytik Raiffeisen RESEARCH spoločnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI) v nedávno publikovanej "Stratégii regiónu strednej a východnej Európy" na druhý štvrťrok 2015.

Okrem veľmi silného domáceho rastu (súkromná spotreba a investície) sú úzke hospodárske väzby s Nemeckom tiež dôvodom stabilného vývoja v regióne strednej Európy. Vysoká konkurencieschopnosť krajín regiónu strednej Európy taktiež umožňuje masívne zostatky na bežných účtoch, čo znamená, že krajiny nie sú závislé na zahraničnom kapitále. Samozrejme, kapitálové toky v skutočnosti posilňujú meny týchto krajín od začiatku roka. V uplynulých štvrťrokoch chýbajúca inflácia a expanzívna menová politika ECB otvorili priestor niektorým centrálnym bankám v regióne strednej Európy na zníženie úrokových sadzieb. Napríklad Poľsko dosiahlo novú nízku úroveň sadzieb v hodnote 1,5 %; očakáva sa, že kľúčová sadzba v Rumunsku skĺzne na 2 % a v Maďarsku na takmer 1,5 %. Takýmto spôsobom by sa mal uzavrieť kruh znižovania sadzieb a následne by meny v týchto krajinách mohli pripustiť krátke zisky za prvý štvrťrok oproti euru.

Rast slovenskej ekonomiky na úrovni 2,5 %
„V tomto roku očakávame pokračovanie trendu oživovania slovenskej ekonomiky založenom na domácom dopyte. Druhý rok po sebe charakteristický silným rastom reálnych miezd a rastom zamestnanosti by mohol znamenať uzavretie kapitoly pokrízového vývoja," vysvetľuje Róbert Prega, hlavný ekonóm Tatra banky.

1 Región strednej a východnej Európy (SVE) sa skladá z regiónu strednej Európy (SE), do ktorého patrí Česká republika, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, regiónu juhovýchodnej Európy (JVE), do ktorého zaraďujeme Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Rumunsko a Srbsko, ako aj z regiónu východnej Európy (VE), kam patria Bielorusko, Rusko a Ukrajina.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk

02/5919 1557

Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) pôsobí v Rakúsku, kde je vedúcou korporátnou a investičnou bankou, a v regióne strednej a východnej Európy (SVE), ktorý tvorí jej domáci trh. 15 trhov v regióne pokrývajú dcérske banky. Skupina ďalej zastrešuje mnoho ďalších poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív a fúzií a akvizícií.

Celkovo až približne 54 700 zamestnancov je k dispozícii 14,8 miliónom klientov na viac než 2 900 obchodných miestach, ktorých väčšina sa nachádza v regióne strednej a východnej Európy.

Spoločnosť RBI je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 % kmeňových akcií, zvyšok je voľne obchodovateľný. Akcie spoločnosti RBI sú obchodovateľné na viedenskej burze cenných papierov. Spoločnosť RZB je centrálnou inštitúciou skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine a je riaditeľstvom celej skupiny RZB Group, vrátane spoločnosti RBI.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

p. Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

p. Anja Knass
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Spoločnosť Raiffeisen Centrobank je vedúcou rakúskou investičnou bankou, ktorá ponúka úplné spektrum služieb a produktov súvisiacich s akciami, derivátmi a transakciami na trhu s akciovým kapitálom, a to prostredníctvom burzy cenných papierov, ako aj mimo trh. Raiffeisen Centrobank je 100 % dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Andreu Pelinka-Kinz
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/region-strednej-europy-profituje-z-uvolnenej-menovej-politiky-ecb/