1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Predstavujeme novinku v manažmente osobných financií - Spending planTB

Predstavujeme novinku v manažmente osobných financií - Spending planTB

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 13.07.2023 | 3 min. čítania

Predstavujeme novinku v manažmente osobných financií

Viac ako 45 % klientov uvádza, že je veľmi náročné mať prehľad o všetkých budúcich výdavkoch v aktuálnom mesiaci a o tom, koľko peňazí môže minúť do ďalšej výplaty. To môže byť navyše stresujúce, čo z prieskumu Tatra banky potvrdzuje približne 44 % opýtaných. Pomôcť má nová funkcionalita Spending planTB, ktorú klienti nájdu priamo v mobilnej aplikácii Tatra bankaInternet bankinguTB.

Z realizovaného prieskumu o mesačnom finančnom plánovaní slovenských domácnosti vyplýva, že tretina opýtaných sa zaoberá zlepšením prehľadu o svojich financiách. Usilujú sa odhadnúť, koľko peňazí môžu minúť tak, aby im zostalo na pravidelné mesačné výdavky. Hľadajú pri tom vlastné spôsoby, ako určiť tento odhad čo najpresnejšie. Napriek tomu sa veľa z nich dostáva do finančného stresu v období pred výplatou. V Tatra banke hľadáme riešenia, ako klientom priniesť ešte viac komfortu a pomôcť im pri riadení financií aj v digitálnom priestore. Tieto snahy viedli k vyvinutiu novej funkcionality - Spending planuTB. Rozširujeme tak paletu nástrojov digitálneho manažmentu osobných financií a dopĺňame minulé výdavky v Spending reporteTB o pohľad do blízkej budúcnosti. 

Spending planTB ako nástroj na komfortné riadenie peňazí

Klientom Tatra banky uľahčujú rozhodovanie v oblasti financií mnohí digitálni pomocníci. Spending reportTB ponúka automatickú analýzu minulých výdavkov. Grafické znázornenie jednotlivých kategórií výdavkov poskytuje rýchly prehľad o tom, na čo míňajú peniaze. Aktuálny stav svojho majetku a záväzkov v Tatra banke nájdu klienti v záložke Majetky a záväzky. Navyše je možné zaevidovať si aj finančné produkty vedené mimo Tatra banky, prípadne iný vlastný majetok a záväzky. Získajú tak lepší pohľad na svoju celkovú finančnú situáciu.

Svoje krátkodobé alebo dlhodobé ciele si zase môžu splniť oveľa jednoduchšie vďaka funkcii Ciele. Na výber je z ponuky prednastavených cieľov alebo vytvorenia vlastného. Ciele pomáhajú odhadnúť výslednú sumu a určiť výšku mesačného sporenia.

K týmto službám digitálneho finančného poradenstva pribudne ďalší nástroj Spending planTB. Pomôcť má klientom pri riadení financií v rámci blízkej budúcnosti. Je dostupný pre našich klientov v mobilnej aplikácii Tatra banka aj Internet bankinguTB a poskytuje im prehľad platieb na Účte pre modrú planétuTB.

Spending plan widget v mobilnej aplikácii

Spending planTB pomohol vyplniť posledné ohnivko v reťazi funkcionalít nášho manažmentu osobných financií (MaFIN), v ktorom poskytujeme rôzne časové pohľady na peniaze klientov,“ vysvetľuje Juraj Bojkovský, riaditeľ odboru digitálnych kanálov. 

Odhad výdavkov pre lepšie plánovanie

Spending planTB prináša dva praktické pohľady. Na jednej strane poskytuje odhad očakávaných výdavkov za dané obdobie, na druhej strane získajú klienti informáciu o orientačnej sume, ktorá im po odpočítaní očakávaných platieb zostane. Výpočet pritom berie do úvahy nielen trvalé príkazy, budúce plánované platby a splátky úverov, ale aj históriu platieb, na základe ktorých odhaduje ďalšie platby v budúcnosti. Zarátava napríklad aj pravidelné platby predplatených služieb realizované inkasom alebo kartou. Nevynecháva ani manuálne platby, ak sú platené pravidelne v podobnom čase a výške. Neobmedzuje sa pritom len na mesačné výdavky, ale zvažuje aj tie štvrťročné, polročné, alebo ročné, ako sú napríklad poistenie, dane alebo diaľničná známka. Tieto predpokladané výdavky pomáhajú nielen na manažovanie financií klienta, ale aj ako pripomienka platby. Klient tak nezabudne na výdavok, ktorý robí len raz za dlhší čas. Odhady výpočtu sa pritom budú aj naďalej spresňovať na základe spätných väzieb zo strany klientov.

Inšpiráciou pri vytváraní tejto funkcionality boli napríklad odhady dojazdu automobilu alebo životnosti batérie na smartfónoch. Oba údaje dávajú užívateľovi informáciu odvodenú od predošlého správania. Konečný výsledok však závisí od jeho reálnej činnosti, čiže spôsobu jazdy, resp. intenzity využívania mobilu.

Prostredníctvom Spending planuTB sa nám podarilo z množstva rôznorodých dát, ktoré máme k dispozícii, vybrať pre klienta to dôležité. Zároveň informáciu podávame v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Jedným z cieľov inovácií, ktoré prinášame, je práve zjednodušovanie komplexného sveta, uzatvára Daniel Minárik, riaditeľ odboru Inovácií, pokročilej analytiky a Data Governance.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/spending-plan/