Spending report TB v Internet bankingu výdavky roztriedi a zobrazí do prehľadných grafov

| 03.12.2013

Spending reportTB Tatra banky umožňuje klientom sledovať ich príjmy a výdavky v prehľadných grafoch. Jeho prvú verziu priniesla Tatra banka ešte v roku 2010. Teraz prichádza s novými funkcionalitami.

Spending reportTB je súčasťou balíka služieb Tatra PersonalTB a je dostupný pre  všetkých majiteľov balíka služieb Tatra PersonalTB priamo v Internet bankingu Tatra banky.

Spending reportTB je unikátnou funkcionalitou, ktorá zoradí mesačné výdavky klientov do prehľadných kategórií. Jednotlivé kategórie si pritom klienti môžu upravovať a meniť, prípadne nastaviť podľa vlastných potrieb. Taktiež si prostredníctvom Spending reportuTB môžu pozrieť prehľad svojich mesačných príjmov a výdavkov, čím získajú lepší prehľad vo svojich financiách.

Presvedčte sa na vlastné oči!
Ukážka nového Spending reportuTB sa nachádza v demo verzii v záložke Reporty (vpravo hore), takže si ju môžu vyskúšať aj neklienti Tatra banky. Nový Internet bankingTB pritom prináša aj grafické zobrazenie účtovného zostatku viditeľné hneď po prihlásení, ako aj stav úspor v DDS Tatra banky či investície vo fondoch Tatra Asset Managementu.
Link na demo verziu Internet bankingu: https://moja.tatrabanka.sk/ib/ibankingDemo.html?lang=sk

Oproti prvej verzii Spending reportuTB, ktorý bol dostupný len v pôvodnej verzii Internet bankinguTB, nový Spending reportTB prináša pre používateľov mnohé zlepšenia:

  • Nie je potrebná žiadna aktivácia, Spending reportTB je automaticky dostupný pre všetkých majiteľov účtov s balikom Tatra PersonalTB. Nájdu ho v Internet bankinguTB, v záložke Reporty.
  • Prezentuje príjmy a výdavky na bežnom účte s balíkom Tatra PersonalTB od začiatku roka 2012 a nie len za posledných 12 mesiacov ako predchádzajúca verzia. Klienti si tak jednoducho vedia porovnať medziročný vývoj svojich financií.
  • Výdavky sa automaticky triedia do 14 preddefinovaných kategórií, vylepšili sme preddefinované pravidlá na triedenie výdavkov.
  • Jednoduché vytváranie nových kategórií a pravidiel a preraďovanie výdavkov dkategórií. Doplnili sme možnosti vytvárania kategórií a pravidiel priamo z transakcií. Pri vytvorení kategórie je potom možné okamžité vytvorenie pravidla, keďže parametre pravidla sa automaticky predvyplnia z atribútov transakcie.
  • Možnosť preraďovať výdavky do kategórií zobrazených na grafe použitím Drag&Drop.
  • Doplnené viaceré grafické prehľadymožnosti exportu.
  • Možnosť definovať si farby pre kategórie.
  • Možnosť nastaviť si mesačný rozpočet na kategóriu s indikátorom prekročenia rozpočtu.

Viac o Spending reporteTB

Spending reportTB obsahuje dva základné pohľady: Spending reportTBPrehľady.

Hlavným prvkom Spending reportTB je interaktívny prstencový graf, na ktorom sú farebne zobrazené kategórie, v ktorých mal klient vo zvolenom mesiaci výdavky a ich percentuálny podiel na celkových mesačných výdavkoch (viď obrázok na prvej strane). Pri prechode myšou na kategóriu na grafe sa zobrazí jej názov, suma výdavkov a vstupné pole pre nastavenie mesačného rozpočtu. Nastavenie mesačného rozpočtu je jednoduchý nástroj pre plánovanie a sledovanie výdavkov v jednotlivých kategóriách.

V časti Spending reportTB je k dispozícii aj sumárny prehľad kategórií a výdavkov s indikátorom prekročenia rozpočtu a prehľad transakcií, nad ktorými je možné vykonávať viaceré akcie typu: export, presuny transakcií medzi kategóriami, vytváranie nových kategórií a pravidiel, nezaradenie transakcie do reportov a pod.:

V časti Prehľady si klienti môžu zobraziť rôzne typy prehľadov príjmov a výdavkov za dlhšie obdobie. Obrázok zobrazuje prehľad príjmov a výdavkov od začiatku roka 2012:

Prehľad výdavkov vo všetkých kategóriách:

Vývoj výdavkov v jednej kategórii:

 

Kontakt pre médiá: 

Zuzana Žiaranová
Tatra banka
02/5919 1557
0903 641 846
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk

Podobné správy

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Ekonomické analýzy

Mesačník: December 2012
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/spending-report-tb-internet-bankingu-vydavky-roztriedi-zobrazi-do-prehladnych-grafov/