Svojich klientov už spoznáme po hlase

| 14.08.2013

Overovanie klientov pri volaní na DIALOG Live je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Vďaka inovatívnemu overovaniu hlasom klientom stačí na vybavenie ich požiadavky skutočne len telefón.

„V čase mobilných telefónov je výhodou telefonického kontaktného centra možnosť riešiť veci „v pohybe" - bez ďalších hesiel a kódov. Presne túto výhodu prináša overovanie hlasom vďaka unikátnym charakteristikám, ktoré ľudský hlas má," vysvetľuje Juraj Bojkovský, riaditeľ odboru elektronických distribučných kanálov Tatra banky.

Hlasová biometriaTB je inovatívne riešenie, ktoré porovnáva pre každého človeka jedinečné charakteristiky jeho hlasu, a preto poskytuje klientovi pri overení vyššiu formu ochrany a pre banku vyššiu presnosť pri identifikácii klienta. Overenie klienta prostredníctvom Hlasovej biometrieTB neprebieha na základe overenia heslom, ale klient je identifikovaný počas bežnej spontánnej konverzácie s pracovníkom kontaktného centra. Nie je teda možné využiť pre overenie nahrávku hlasu klienta alebo vopred pripraveného dialógu.

Aby mohol klient začať využívať overenie prostredníctvom svojho hlasu, je potrebné vytvoriť si tzv. hlasovú vzorku. Hlasová vzorka sa vytvára zo zvukovej stopy hlasu klienta, ktorá vzniká počas telefonátu. Tento záznam systém spracuje do matematického záznamu, ktorý uloží do databázy. Pri ďalšom telefonáte je hlas klienta overený podľa vytvorenej hlasovej vzorky.

V prípade, že sa klient nachádza v hlučnom prostredí, resp. má zmenený hlas napr. z dôvodu choroby, klient je overený štandardne s využitím karty a čítačky.

„Naši klienti túto službu prijali veľmi pozitívne - za dva mesiace jej fungovania už máme vytvorených viac ako 30 tisíc hlasových vzoriek. Klienti sú už unavení z hesiel do všetkých systémov, ktoré si musia pamätať, to, že im stačí ich hlas je pre nich vítaným zjednodušením," dopĺňa Juraj Bojkovský.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie

Marína Smolková
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/svojich-klientov-spozname-po-hlase/