1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka ako jediná slovenská banka v spolupráci s RBI bola členom syndikátu pre emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov

Tatra banka ako jediná slovenská banka v spolupráci s RBI bola členom syndikátu pre emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov

| 03.03.2017

Vo štvrtok 2. marca 2017 Slovenská republika po prvýkrát vo svojej histórii umiestnila na kapitálové trhy prostredníctvom syndikovaného predaja za účasti Tatra banky emisiu štátnych dlhopisov s 20-ročnou splatnosťou. Silný záujem najmä zo strany zahraničných investorov umožnil Slovenskej republike predať dlhopisy v rekordnom objeme 2 miliardy € s kupónom 1,875 % p.a. Táto emisia sa tak zaradila medzi najväčšie a najúspešnejšie spomedzi všetkých emisií štátnych dlhopisov, ktoré boli vydané niektorou z krajín regiónu CEE.

"Chcel by som poďakovať všetkým, najmä však kolegom z odboru Capital Markets, za vynikajúcu  prípravu a precízne zvládnutie tohto nielen pre Tatra banku, ale aj pre celú Slovenskú republiku významného obchodu. Tatra banka tak opäť raz potvrdila svoje veľmi silné postavenie na domácom kapitálovom trhu," povedal Marcel Kaščák, člen predstavenstva Tatra banky.

Mandátované banky pre emisiu štátnych dlhopisov: Deutsche Bank, HSBC France, Société Générale a Tatra banka (RBI Group).

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-ako-jedina-slovenska-banka-spolupraci-rbi-bola-clenom-syndikatu-emisiu-20-rocnych-statnych-dlhopisov/