Tatra banka aranžérom emisie dlhopisu v hodnote 30 mil. €

| 21.10.2014

Dňa 14. októbra 2014 Medzinárodná investičná banka (rating A3 - Moody's (STA)/BBB - Fitch (NEG)) úspešne vydala 5-ročný dlhopis, ktorý bol určený profesionálnym a inštitucionálnym klientom. Tatra banka bola jediným vedúcim manažérom tejto transakcie.

Dlhopis v hodnote 30 mil. € bol vydaný za nominál s pevným kupónom 3,50 % a so splatnosťou 21. októbra 2019.

Kniha pozostávala z objednávok zo Slovenskej republiky (63 %), Ruska (10 %), Českej republiky (24 %) a Bulharska (2 %). Hlavá časť emisie bola alokovaná bankám, menšia časť fondom a zvyšok poisťovniam.

V záujme predstaviť svoj nadnárodný status a misiu investorom strednej Európy usporiadala Medzinárodná investičná banka (MIB) v Bratislave 16. septembra 2014  prezentáciu a investorský konferenčný hovor. MIB aj napriek volatilným trhovým podmienkam zaznamenala zo strany investorov veľký záujem. Na základe tohto pozitívneho ohlasu sa banka pre uspokojenie dopytu rozhodla navýšiť emisiu a 1. októbra 2014 vyhlásila tuzemskú emisiu dlhopisov.


Viac o Medzinárodnej investičnej banke
Medzinárodná investičná banka (International Investment Bank) bola založená ako multilaterálna rozvojová banka so špeciálnym statusom a podporou vládnych orgánov členských štátov. Jej misiou je podporovať vývoj v sociálnej a ekonomickej oblasti, blahobyt obyvateľstva, rast a ekonomickú spoluprácu členských štátov, podporovať malé a stredné podniky a poskytovať financovanie pre hlavné finančné inštitúcie vlastnené štátom, ako aj pre rozvojové banky. MIB si financovaním dvoch perspektívnych projektov kladie za cieľ stať sa partnerom pre ruské a slovenské podniky, a súčasne uvažuje o otvorení prvej regionálnej európskej pobočky v Bratislave.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-aranzerom-emisie-dlhopisu-hodnote-30-mil/