Tatra banka bez problémov obstála v hodnotení kvality aktív a záťažových testoch ECB

| 26.10.2014

Dnes o 12.00 hod. boli zverejnené finálne výsledky hodnotenia kvality aktív a záťažových testov bánk, ktoré boli predmetom hodnotenia a ktoré budú od 4. novembra priamo dohliadané Európskou centrálnou bankou. Tohto hodnotenia sa zúčastnila aj Tatra banka ako jedna z troch systémovo významných finančných inštitúcií na Slovensku.

Na základe zverejnenia Tatra banka splnila všetky požadované kritériá stanovené zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) bez dodatočnej potreby vlastných zdrojov. Tak v prípade základného ako aj nepriaznivého záťažového testu Tatra banka s rezervou prekročila požadované minimálne úrovne stanovené ECB. V prípade základného scenára dosiahla banka hodnotu 14,79 % primeranosti vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) oproti požadovanej minimálnej hodnote 8 % a v prípade nepriaznivého scenára hodnotu 11,68 % primeranosti vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) oproti požadovanej minimálnej hodnote 5,5 %.

Samotné hodnotenie kvality aktív zo strany ECB, ktoré je založené na konzervatívnom metodickom prístupe, predstavuje úpravu hodnoty primeranosti vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) o 55 bázických bodov a to najmä z titulu úpravy portfóliových opravných položiek.

„Sme radi, že hodnotenie kvality aktív ako aj záťažových testov potvrdilo stabilitu banky aj v prípade, že nastanú nepriaznivé situácie. Pre našich klientov, akcionára ako aj trh, je to signál, že Tatra banka je zdravou inštitúciou s obozretným prístupom k riadeniu rizika," vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Hodnotenie ECB trvalo takmer rok a počas rôznych etáp na ňom participovalo vyše 200 zamestnancov Tatra banky.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-bez-problemov-obstala-hodnoteni-kvality-aktiv-zatazovych-testoch-ecb/