1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka doplní balík opatrení o zámenu hrivien

Tatra banka doplní balík opatrení o zámenu hrivien

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 21.03.2022 | 3 min. čítania

Tatra banka umožní zámenu hrivien

Balík opatrení, ktorý Tatra banka prináša na pomoc ukrajinským občanom, sa od 22. marca rozšíri o zámenu hrivien (UAH) za eurá. Na vybraných výmenných miestach banky bude možné zameniť hrivny do výšky 250 EUR na osobu a deň.

Aktuálna situácia na území Ukrajiny nás po ľudskej stránke hlboko zasiahla. Začiatkom marca sme upravili bankové služby a ich podmienky tak, aby sme v maximálnej možnej miere pomohli občanom Ukrajiny, ktorí hľadajú bezpečie na území Slovenska. Ide napríklad o zrýchlený a zjednodušený proces otvorenia účtu, bezplatné vedenie existujúcich aj nových bežných účtov pre občanov Ukrajiny a tiež bezplatné zasielanie zahraničných platieb na Ukrajinu pre všetkých našich klientov. Keďže je prístup k eurám na Ukrajine značne obmedzený, do pohraničnej oblasti sme nainštalovali 4 bankomaty. Všetky naše bankomaty akceptujú ukrajinské platobné karty a za výbery neúčtujeme poplatky.

Zámena hrivien za eurá na troch výmenných miestach

Usilujeme sa o to, aby sme ukrajinským občanom v maximálnej možnej miere uľahčili pobyt v našej krajine a zmiernili tak aspoň čiastočne ich ťažkú situáciu. Priniesli sme preto opatrenia, ku ktorým bude od 22. marca patriť aj zámena hrivien za eurá. Občania Ukrajiny si budú môcť zameniť hrivny do výšky 250 EUR na osobu a deň alebo ich vložiť na svoj eurový účet v Tatra banke, “ uviedla Natália Major, členka predstavenstva Tatra banky. 

Táto služba sa bude poskytovať na vybraných výmenných miestach najskôr v Bratislave, následne ju rozšírime do Humenného a Michaloviec. 

Výmenné miesto v Bratislave nájdu od 22. marca ukrajinskí občania vo vyhradených priestoroch Tatracentra na Hodžovom námestí v časti nákupnej zóny. V Humennom a Michalovciach bude možné uskutočniť zámenu hrivien v bezprostrednej blízkosti štátnych hotspotov vytvorených pre občanov Ukrajiny utekajúcich do bezpečia. O termíne ich otvorenia budeme včas informovať.

Pri zámene peňazí bude potrebné, aby občania Ukrajiny predložili svoj platný ukrajinský medzinárodný cestovný pas.

Bližšie informácie k prijatým opatreniam nájdete na stránke, ktorá je v slovenskej aj ukrajinskej verzii.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-doplni-balik-opatreni-o-zamenu-hrivien/