1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka Group dosiahla najvyšší zisk vo svojej histórii

Tatra banka Group dosiahla najvyšší zisk vo svojej histórii

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 09.03.2022 | 3 min. čítania

Tatra banka Group dosiahla najvyšší zisk vo svojej histórii

Tatra banka Group ukončila hospodársky rok 2021 s rekordným konsolidovaným ziskom 162,1 milióna EUR a najlepším ratingom od Moody’s, ktorý aktuálne komerčná banka na Slovensku má.

 „Keď sa pozrieme do histórie banky, je pre nás rok 2021 najúspešnejším obdobím s rekordným hospodárskym výsledkom. Tatra banka je silná a stabilná banka. Teší nás, že túto skutočnosť potvrdila aj celosvetovo uznávaná ratingová agentúra Moody’s Investors Service zvýšením dlhodobého depozitného ratingu Tatra banky. Rating A2 predstavuje najvyššiu úroveň, ktorú komerčná banka na Slovensku má,“ hovorí pri tejto príležitosti Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Vďaka svojmu novátorskému prístupu patrí Elevator Lab powered by Tatra banka už druhý rok po sebe medzi najlepšie finančné inovačné laboratória na svete (Best Financial Innovation Lab 2021). Za plne digitalizované poskytovanie úverov pre jednoosobové spoločnosti určil Global Finance Tatra banku ako výnimočného inovátora v oblasti firemného financovania (Outstanding Innovator in Corporate Finance 2021). K týmto oceneniam banka pridala počas roka 2021 viaceré prvenstvá od Euromoney, EMEA Finance a tiež titul Banka roka od slovenského týždenníka Trend.

„Cítime, že by firmy mali časť svojho úspechu vrátiť spoločnosti. Veľká časť našej pozornosti aktuálne patrí tým, ktorí čelia súčasnému vojnovému konfliktu. Naši kolegovia sú priamo v teréne a starajú sa o kolegov z Ukrajiny a ďalších ľudí v núdzi, ktorí utekajú do bezpečia, priamo na hraniciach poskytujeme finančnú a materiálnu pomoc,“ uviedol Michal Liday. Banka tiež posilňuje pobočky v pohraničnej oblasti o ukrajinsky hovoriacich kolegov, neúčtuje poplatky za vedenie existujúcich aj nových bežných účtov pre ukrajinských občanov a ani poplatky za posielanie peňazí na Ukrajinu pre všetkých klientov. V blízkosti hraníc boli nainštalované 4 mobilné bankomaty, ktoré môžu ľudia z Ukrajiny využívať a dostať sa tak k svojej hotovosti čo najrýchlejšie. Za výber zo siete bankomatov Tatra banky sa neúčtujú žiadne poplatky.

Vplyv aktuálnej situácie na banku

„Situácia na Ukrajine a v Rusku nemá na Tatra banku žiadny finančný vplyv. Tatra banka je nezávislá inštitúcia s oddeleným a samostatným hospodárením a nerozvíja obchodné aktivity v krajinách zasiahnutých konfliktom. Máme za sebou dva ťažké roky, v ktorých bol dopad pandémie na banku - na rozdiel od aktuálnej situácie - priamy. Napriek tomu z nich vychádzame najsilnejší, akí sme kedy boli. Vynikajúce finančné výsledky banky za rok 2021 to dokazujú,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Tatra banky.

Banka disponuje historicky najlepšou mierou likvidity. Disponuje vysokou finančnou rezervou, ktorú tvorí predovšetkým hotovosť uložená v centrálnej banke, ako aj vysoko likvidné štátne dlhopisy. Obozretný prístup k riadeniu rizika potvrdzuje aj skutočnosť, že obchodná činnosť banky nezahŕňa aktivity súvisiace s krajinami Rusko, Bielorusko, a Ukrajina. Banka bola zaradená medzi najväčšie systémovo dôležité banky na slovenskom trhu a ako taká spĺňa najprísnejšie európske kritériá. Pravidelne úspešne podstupuje simulované záťažové testy.

Vývoj aktív

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 24,7 % na 19,5 miliardy EUR. Na tomto náraste sa výraznou mierou podieľali aj úvery klientom, ktoré vzrástli o 10,1 % na 12,7 miliardy EUR. Výrazný rast zaznamenali opäť predovšetkým úvery na bývanie, no medziročný nárast na konsolidovanej báze zaznamenali aj spotrebné úvery. Finančné aktíva pre firemných klientov vzrástli medziročne o 10% na 5,1 miliardy EUR.  Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu sa udržal pod úrovňou 2 %, čo poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia.

Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady klientov medziročne vzrástli o 9,8 % na 13,5 miliardy EUR. Vklady na bežných účtoch stúpli o 8,6 % na 12,4 miliardy EUR.

Pomer úverov ku vkladom klientov na konsolidovanej báze k 31. 12. 2021 bol 94,3 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze (tzv. kapitálová primeranosť) dosiahol hodnotu 19,0 %, čo je významne viac, ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-group-dosiahla-najvyssi-zisk-vo-svojej-historii/