1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka je v najlepšej finančnej kondícii vo svojej histórii

Tatra banka je v najlepšej finančnej kondícii vo svojej histórii

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 28.02.2023 | 2. min čítania

Tatra banka je v najlepšej finančnej kondícii vo svojej histórii

Tatra banka Group ukončila hospodársky rok 2022 s konsolidovaným ziskom po zdanení vo výške 186,8 mil. EUR. Svoju silu a stabilitu ukázala aj v tak zložitom makroekonomickom prostredí, formovanom prudkým rastom inflácie, spomaľujúcim ekonomickým rastom a všeobecnou neistotou. Pod vyše 15 % nárast zisku sa podpísalo zvýšenie výnosov vo všetkých hlavných kategóriách, ako aj pozitívne jednorazové efekty v podobe rozpustenia rezerv na súdne spory.

Tatra banka si v roku 2022 udržala výborný dlhodobý depozitný rating na úrovni A2 od medzinárodnej ratingovej agentúry Moody’s. Rating A2 predstavuje najvyššiu úroveň, ktorú komerčná banka na Slovensku môže mať.

V roku 2022 sme prekonali všetky predchádzajúce roky z pohľadu celkovej ziskovosti aj prevádzkovej efektivity. Je to výnimočný úspech, ktorý sa podarilo dosiahnuť v podmienkach extrémne zložitého externého prostredia. Po veľmi úspešnom zvládnutí kritických pandemických rokov je výnimočný úspech banky v prostredí geopolitických a makroekonomických šokov z minulého roka potvrdením veľkej sily, stability a odolnosti banky,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Bilančná suma banky minulý rok prekročila hranicu 20 miliárd eur. Pod výborné výsledky sa podpísalo aj veľmi obozretné riadenie rizika a nákladov, čo sa prejavilo v rekordne nízkych úrovniach podielu zlyhaných úverov na celkovom portfóliu a ukazovateľa cost-to-income ratio. Dôležitým faktorom pozitívne ovplyvňujúcim úroveň rizika je aj skutočnosť, že banka nemá obchodné aktivity s Ruskom a Bieloruskom.

Aktíva rástli vďaka úverom pre firmy a hypotékam

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group medziročne vzrástli o 11,3 % na 21,7 miliardy EUR z 19,5 miliardy EUR v roku 2021. Pod tento nárast sa podpísal predovšetkým silný rast klientskych úverov, ktorých objem stúpol o 10 % na 14 miliárd EUR. Výrazný rast zaznamenali úvery na bývanie, ale solídny medziročný vývoj dosiahli aj spotrebné úvery. Úvery firmám rástli dokonca rýchlejším tempom ako úvery obyvateľstvu. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu sa aj v komplikovanom makroekonomickom prostredí udržal pod úrovňou 2 %, čo potvrdzuje excelentnú kvalitu úverového portfólia banky.

Úrokové sadzby ovplyvňovali aj vývoj vkladov

Vklady klientov medziročne vzrástli až o 14,6 % na 15,5 miliardy EUR. V prostredí rastúcich úrokových sadzieb zaznamenali silný rast predovšetkým termínované vklady, ktorých objem sa medziročne zvýšil až o 182 % na 2,6 miliardy EUR. Objem vkladov na bežných účtoch stúpol o 3,1 % na 12,8 miliardy EUR. 
Pomer úverov ku vkladom klientov na konsolidovanej báze dosahoval k 31. 12. 2022 úroveň 90,5 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov bol k 31. 12. 2022 na úrovni 18,7 %.

Ocenenia zo Slovenska aj zahraničia

Rok 2022 bol pre banku úspešný aj z pohľadu ocenení. Aplikácia Tatra banka obhájila prvenstvo medzi slovenskými bankovými aplikáciami (NAY TECHBOX roka 2021). Global Finance vybral po tretíkrát za sebou Elevator Lab powered by Tatra banka medzi najlepšie finančné inovačné laboratóriá na svete (Best Financial Innovation Lab 2022). Podľa EMEA Finance aj The Banker je Tatra banka najlepšou slovenskou bankou. V regióne strednej a východnej Európy dominuje vďaka klientskej reportingovej platforme pre privátnych klientov (Best client reporting platform), mobilnému webu (The Best Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2022) a digitálnemu úverovaniu pre malých a stredných podnikateľov (Best Digital SME Lending).

Inovačný a proklientsky prístup banky vnímajú nielen svetové magazíny, ale najmä klienti, ktorých počet v roku 2022 prekonal hranicu 1 milióna.

 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-je-najlepsej-financnej-kondicii-vo-svojej-historii/