1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka má novú PR manažérku

Tatra banka má novú PR manažérku

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 17.12.2020 | 1 min. čítania

Tatra banka má novú PR manažérku - Nadežda Palušová

Tím externej komunikácie nedávno posilnila Nadežda Palušová, pričom od januára zastreší spoločne s hovorkyňou celú oblasť public relations.

Do Tatra banky sa vrátila po štyroch rokoch, počas ktorých pôsobila najmä v oblasti výskumu trhu.

Tím externej komunikácie nedávno posilnila Nadežda Palušová

Nadežda nastúpila do Tatra banky ešte v roku 2002 ako operátor kontaktného centra, vďaka čomu nadobudla široký prehľad o bankových produktoch a službách ako aj bohaté komunikačné zručnosti. Počas ďalších takmer pätnástich rokov pracovala na rôznych útvaroch banky, kde odborne rástla a tiež získala manažérske skúsenosti.

Tri roky sa intenzívne venovala segmentovému riadeniu – významnou mierou sa podieľala na komunikačných kampaniach zameraných na študentov a strategickom smerovaní banky v starostlivosti o túto cieľovú skupinu. Práve  pôsobenie na segmentovom riadení ju posunulo bližšie k výskumu trhu, ktorým sa následne zaoberala v jednej z najväčších prieskumných agentúr na Slovensku.

Obohatená o nové skúsenosti a poznatky sa rozhodla vrátiť do Tatra banky a prijala výzvu stať sa PR manažérkou banky. „Tatra banka je mojou neoddeliteľnou súčasťou. Tu som sa profesijne stala tým, kým som, a tu som sa formovala aj ako človek s istými hodnotami. Som vďačná, že mi banka dala príležitosť vrátiť sa a zastrešiť komunikáciu smerom k verejnosti,“ uviedla Nadežda Palušová. 

Vždy ma poteší, keď sa šikovní ľudia vrátia do banky. Naďa má veľký potenciál rozvíjať vzťahy s verejnosťou a posilňovať pozíciu banky ako inovačného lídra. Verím, že bude tiež cenným prínosom pre naše iniciatívy v oblasti zodpovedného podnikania,“ hovorí Lucia Suďová, vedúca oddelenia komunikácie. 

Kontakt na PR manažérku:
Nadežda Palušová
Telefónne číslo: 0911 783 560
E-mail: press@tatrabanka.sk

Kontakt na hovorkyňu:
Zuzana Žiaranová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-ma-novu-pr-manazerku/