1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka podporí obnovu rodinných domov

Tatra banka podporí obnovu rodinných domov

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 12.10.2022 | 3 min. čítania

financovanie obnovy rodinnych domov

Od 17. októbra môžu záujemcovia o rekonštrukciu starších rodinných domov požiadať o štátnu dotáciu z Plánu obnovy prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).  

Rekonštrukcie domov majú byť zamerané na zníženie energetickej náročnosti a ušetrenie aspoň 30 % primárnych energií oproti stavu pred obnovou. Schválený príspevok bude záujemcom vyplatený až po zrealizovaní obnovy rodinného domu.

Tatra banka preto uzavrela so SAŽP partnerstvo v oblasti spolufinancovania obnovy rodinného domu, čím pomôže klientom, ktorí nemajú na realizáciu celej rekonštrukcie dostatok vlastných finančných prostriedkov.

Ako na obnovu rodinných domov so štátnou dotáciou

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia pripravili prvé dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov dotácie. Tie môžu záujemcovia podať od 17. októbra 2022 do 28. februára 2023.

Podmienkou pre získanie príspevku na obnovu rodinného domu je okrem minimálne 30-percentnej úspory primárnych energií oproti stavu pred obnovou aj realizácia zateplenia obvodového plášťa, strechy, podlahy alebo výmeny okien. Záujemcovia  však popritom môžu prefinancovať aj tepelné čerpadlo, osadenie fotovoltaických panelov, solárne kolektory, rekuperáciu, prípadne vybudovať mechanizmy na zber dažďovej vody, inštaláciu tieniacej techniky či realizáciu zelenej strechy.  

Žiadosti o dotáciu možno podávať pre rodinné domy skolaudované do 1.1.2013, pričom príspevok môže pokryť maximálne 60 % oprávnených výdavkov bez DPH. V prípade sociálnych a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov sa maximálna výška refundácie posúva až na 95 %.

Bližšie informácie o podmienkach dotácie na obnovu rodinných domov ako i zoznam potrebných dokladov k žiadosti nájdu klienti na webovej stránke www.obnovdom.sk.

Čo robiť, ak chýbajú pri rekonštrukcii peniaze 

Keďže finančné prostriedky z dotácií budú vyplácané až spätne a len do maximálnej výšky stanovenej v podmienkach príslušnej Výzvy, môžu si klienti klásť otázku, ako rekonštrukciu financovať. Tatra banka sa klientom usiluje pomôcť aj v tejto situácii, a preto nadviazala partnerstvo so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Banka im poskytne zvýhodnený spotrebiteľský úver, pričom stačí pri podávaní žiadosti predložiť platnú „Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ so SAŽP. Klienti získajú možnosť dlhšej doby splatnosti až do 10 rokovmiernejšie podmienky pri jeho posudzovaní. Vďaka tomu môžu požiadať o vyšší úver, maximálne do výšky 28 000 EUR.

Okrem priaznivejších úverových podmienok získajú klienti Tatra banky zvýhodnenú úrokovú sadzbu 4,99 % p.a. a 100 % zľavu z poplatku za úver.

Ak klient nemá uzatvorenú zmluvu so SAŽP o poskytnutí dotácie na obnovu domu, môže sa rozhodnúť pre špeciálnu ponuku Úveru pre modrú planétuTB. Postačuje pritom požiadať o uplatnenie benefitov pre modrú planétu do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia štandardného spotrebiteľského úveru a to tak, že zašle elektronicky odfotené dokumenty preukazujúcich kúpu udržateľného produktu/projektu. Klienti získajú zníženú úrokovú sadzbu na polovicu (min. 4,99 % p. a.) a vrátenie zaplateného poplatku za úver v prípade poskytnutia úveru online.

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN pre Bezúčelový úverTB
Pri úvere 10 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 4,99 % p. a., dobou splatnosti úveru 120 mesiacov/s počtom 120 mesačných anuitných splátok, bez poistenia a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 0 EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 5,18 % pri mesačnej splátke úveru 106,36 EUR. Celková čiastka, ktorú uhradí klient, predstavuje 12 763,20 EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-podpori-obnovu-rodinnych-domov/