1. Blog
 2. /
 3. Banka
 4. /
 5. Tatra banka používa AI technológiu, ktorá rozpozná spokojnosť klienta

Tatra banka používa AI technológiu, ktorá rozpozná spokojnosť klienta

| 25.05.2017

Tatra banka ako prvá banka na Slovensku experimentuje s unikátnou AI (umelá inteligencia) technológiou vyhodnocujúcou spokojnosť klientov s návštevou pobočiek. Inovatívny prístup banky a pôvodom slovenská technológia od FaceMedia zaujali aj svetového technologického giganta Nvidia Corporation.

Softvér rozpoznávajúci tváre, vek, pohlavie a emócie návštevníkov bol nasadený pri prieskume atraktívnosti nových dizajnov budúcich kamenných pobočiek Tatra banky. Klasický prístup, teda analýzu vedomej zložky rozhodovania – skúmanú štandardným dotazníkovým prieskumom – sa banka rozhodla doplniť o úplne nový prístup využívajúci AI technológiu. Svetovo unikátne riešenie zo Slovenska umožňuje skúmať práve nevedomú zložku správania sa respondentov. Ide o pozorovanie a analýzu zmien v emóciách ľudí, ktoré plošne vypovedajú o ich skutočných pocitoch pri návšteve kamenných pobočiek. Algoritmus rozpoznáva 8 kvalitatívnych druhov emócií, t. j. šťastie, prekvapenie, neutrálna, smútok, znechutenie, hnev, strach a opovrhnutie. Tieto kvalitatívne druhy emócií automaticky spracováva a triedi ich do skupín v škále 1?5 nasledovne: veľmi spokojný, spokojný, neutrálny, skôr nespokojný a nespokojný. A to všetko bez nutnosti akejkoľvek interakcie zo strany respondenta v rámci prieskumu.
AI technológiu

 Pri vstupe do pobočky bol respondent zachytený, v banke štandardne používaným, kamerovým systémom doplneným o AI algoritmus. Z jeho tváre AI technológia automatizovane a anonymne rozpoznala jeho pohlavie, odhadla približný vek a odčítala emóciu pri vstupe. Ďalším krokom bolo rozpoznanie emócie respondenta pri výstupe z pobočky. Do analýzy vstupoval počet a charakter emócií mužov/žien a vekových skupín zachytených pri vstupe a výstupe z/do pobočky. Výsledkom procesu bolo definovanie trendov v zmenách emócií návštevníkov. Tatra banka tak dokázala AI systémom zistiť, či respondenti odchádzajú z pobočiek lepšie, alebo horšie “naladení“ ako prišli.

Medzinárodný úspech projektu
Úvodná spolupráca Tatra banky a FaceMedia zaujala aj svetového technologického giganta, spoločnosť Nvidia Corporation. Spoločný projekt ju oslovil natoľko, že ho vybrala spomedzi 1 500 retailových projektov do TOP 8 projektov s globálnym potenciálom určovania budúcich trendov v retaile. Slovenskí inovátori sa tak ocitli v skupine vizionárov zo San Francisca, Palo Alto, Santa Clara a Singapuru.
 
Využitie technológie v praxi
Využitie technológie v praxiŠiroké spektrum funkcionalít radí AI riešenia od FaceMedia medzi najkomplexnejšie vo svete. Ich technológia rozpoznávajúca tváre a postavy umožňuje v predajniach a pobočkách analyzovať:

 • tok zákazníkov a efektívnosť predajného “kanála”
 • najatraktívnejšie a najmenej atraktívne zóny a produkty
 • potenciál predajne (počet okoloidúcich) a ich konverziu (okoloidúci vs. návštevník)
 • počet návštev a ich demografickú štruktúru
 • frekvenciu návštev, najvyťaženejšie hodiny a priemernú dĺžku návštev
 • spokojnosť zákazníkov s návštevou, prípadne so servisom (pokladne, servisné pracoviská)
 • pohyb návštev a tvoriť heat mapy (mapy intenzity pohybu) s možnosťou filtrovania náhľadov podľa veku, pohlavia a spokojnosti

Doplnením obrazovky môžu byť analytické funkcionality rozšírené o:

 • cielenú komunikáciu – zobrazovanie reklamného obsahu na základe pohlavia a veku zákazníkov
 • vyhodnocovanie kvality zobrazovaného obsahu (analýza emócií v momente prezerania obsahu)

O FaceMedia
FaceMedia je slovenská technologická spoločnosť, zameriavajúca sa na vývoj a implementáciu face and body-detection technológie. Prináša inovatívne riešenia pre analýzu širokého spektra zákazníckych in-store interakcií, spotrebiteľskej spokojnosti a efektívnej cielenej komunikácie v retaile a v digital OOH marketingu.

Pomáha klientom získavať a analyzovať anonymné informácie detegované z tvárí a postáv spotrebiteľov, ktoré sú signifikantným ukazovateľom ich spokojnosti, zaujatia, preferencií ako aj ich pohybu počas návštevy v predajni.

Viac informácií o FaceMedia: www.facemedia.io

O Nvidia Corporation
Nvidia Corporation je americká technologická spoločnosť so sídlom v Santa Clare v Kalifornii. Navrhuje grafické procesory (GPU) pre herné a profesionálne trhy, rovnako ako aj systémy pre automobilový priemysel.

Okrem vývoja GPU poskytuje Nvidia Corporation výskumným pracovníkom a vedcom paralelné spracovanie, ktoré im umožňuje efektívne spustiť aplikácie s vysokým výkonom. Nvidia sa posledné roky čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
 
Ján Iľko
spoluzakladateľ FaceMedia
jan@facemedia.sk
+421-915-974013

Zuzana Povodová
hovorkyňa Tatra banky
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-pouziva-ai-technologiu-ktora-rozpozna-spokojnost-klienta/