Tatra banka prináša 20 mil. eur úverov pre malé a stredné podniky za výhodnejších podmienok

| 01.03.2016

Vďaka spolupráci so Slovenským záručným a rozvojovým fondom Tatra banka prináša ďalší úverový program na rozvoj podnikania.

Tatra banka aj v tomto roku pokračuje v nastavenom trende podporovať malé a stredné podniky a k doterajšiemu programu, zavedenému v roku 2013 v rámci iniciatívy JEREMIE (zvýhodnené úvery so zárukou SZRF, First Loss Portfolio Guarantee), pridáva do svojho produktového portfólia aj druhý program z iniciatívy JEREMIE (Portfolio Risk Sharing Loan).

Tatra banka podpísala dňa 26. 2. 2016 zmluvu so Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF), vďaka ktorej poskytne malým a stredným podnikom do októbra 2016 až 20 mil. eur za zvýhodnených podmienok. Sedemdesiat percent z týchto prostriedkov (14 mil. eur) bude poskytnutých zo strany SZRF, zvyšných tridsať percent pridáva Tatra banka. Z dôvodu tejto štruktúry získajú klienti nižšiu úrokovú sadzbu. Zároveň SZRF preberá aj časť kreditného rizika, čím umožňuje Tatra banke poskytovať priaznivejšie podmienky financovania aj z pohľadu zabezpečenia úveru.

Operacny program Konkurencieschopnost a hodspodarsky rast     Europska unia    
Slovenskz zarucny a rozvojovy fond


Nové úvery (splátkové aj kontokorentné) sú určené pre malých a stredných podnikateľov:

  • so sídlom na Slovensku,
  • s počtom zamestnancov do 250,
  • ročným obratom do 50 mil. eur,
  • s bilančnou sumou do 43 mil. eur,
  • financovaná investícia, resp. prevádzka musí byť lokalizovaná na Slovensku, avšak mimo okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok,
  • maximálna výška úveru je 1,0 mil. eur so splatnosťou až do 10 rokov.

Program je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-prinasa-20-mil-eur-uverov-male-stredne-podniky-za-vyhodnejsich-podmienok/