1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka prináša jedinečnú bezpečnostnú inováciu

Tatra banka prináša jedinečnú bezpečnostnú inováciu

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 03.03.2023

Bezpecnostmy kod ako ochrana pred vishingom

Podvodníci v digitálnom priestore hľadajú stále nové spôsoby, ako sa dostať k cudzím peniazom. Čoraz častejšie sú klienti vystavovaní útokom formou vishingu, čiže snahe o získanie citlivých bankových informácií cez telefón. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku preto prináša jedinečnú funkcionalitu aj v tejto oblasti. Pravosť každého telefonátu z kontaktného centra DIALOG Live si bude môcť klient overiť prostredníctvom jedinečného kódu.

Vishing: hovor z banky alebo od podvodníka?

Celospoločenským prechodom do digitálneho priestoru sa novým podmienkam prispôsobujú aj podvodníci. Hľadajú a nachádzajú nové spôsoby, ako získať cudzie peniaze. Stále častejšie sa pritom objavujú podvodné telefonáty, v ktorých sa útočník pokúša navodiť dojem telefonátu z banky alebo od inej autority. Zároveň platí, že podvodné hovory sú čoraz sofistikovanejšie.  Nie je nič neobvyklé, že číslo, z ktorého útočníci volajú, sa volanému zobrazí s názvom call centra banky.  Rozlíšiť, či ide o reálnu komunikáciu s bankou, alebo o podvod, je preto pre klienta banky veľmi náročné. 

Správa s jedinečným kódom pri každom hovore s bankou  

Tatra banka ako líder v inováciách s dôrazom na digitálnu bezpečnosť predstavuje na Slovensku jedinečnú novinku. Od 07.03. 2023 si bude môcť klient overiť pravosť prichádzajúceho hovoru z banky prostredníctvom unikátneho kódu. Počas každého telefonátu, ktorý banka uskutoční, obdrží klient správu do schránky správ v mobilnej aplikácii Tatra bankaInternet bankinguTB.

Jej obsahom bude informácia o mene pracovníka banky, dátume a čase telefonátu a  číselnom kóde. Tento kód bude poznať len pracovník banky a klient. Klient si preto jednoducho overí, či prebiehajúci hovor je podvodný alebo skutočne hovorí s pracovníkom banky. Postačuje, ak sa volajúceho opýta na číselný kód, ktorý poznajú iba oni dvaja, a tým si overí pravosť telefonátu. V prípade, že volajúci nebude poznať kód alebo bude klienta akýmikoľvek spôsobmi presviedčať o pravosti telefonátu aj bez nutnosti poznania kódu, klient by mal ukončiť akúkoľvek ďalšiu komunikáciu a v žiadnom prípade neposkytovať osobné alebo prihlasovacie údaje. Ukončiť komunikáciu by mal klient aj v prípade, ak správu dostal formou SMS správy, mailu alebo iného komunikačného kanálu, keďže je kód zasielaný výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo Internet bankinguTB.

Bližšie informácie o novinke, ako aj návody k jej použitiu, počas prebiehajúceho telefonátu prinášame v blogu.

Medzi hlavné priority Tatra banky patrí digitálna bezpečnosť, ktorej sa venuje intenzívne a systematicky. Na stránke https://www.tatrabanka.sk/predigitalnubezpecnost/ sa klienti dočítajú, aké hrozby číhajú v online priestore alebo ako sa pred nimi chrániť. Návštevníci stránky tiež môžu absolvovať test digitálnej bezpečnosti a overiť si tak svoje vedomosti

 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846  


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-prinasa-jedinecnu-bezpecnostnu-inovaciu/