1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Prinášame vzdelávací projekt pre základné školy

Prinášame vzdelávací projekt pre základné školy

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 16.11.2021 | 3 min. čítania

Tatra banka prináša vzdelávací projekt

Rozvoj prírodovednej gramotnosti, tímovej spolupráce, tvorivosti a kritického myslenia žiakov. To sú hlavné prvky projektu Kozmix LAB, v ktorom sa okrem detí vzdelávajú aj ich učitelia na 1.stupni.

Tatra banka aj v tomto roku pokračuje v napĺňaní svojej spoločenskej zodpovednosti v oblasti vzdelávania. V spolupráci s detským vzdelávacím portálom Kozmix.sk a EDULAB akadémiou prináša do slovenských škôl výnimočný projekt spájajúci rozvoj kompetencií žiakov aj učiteľov. 

Čo je to Kozmix LAB? 

Kozmix LAB ponúka učiteľovi na výber 11 bádateľských projektov, ktoré obsahujú všetko potrebné k tomu, aby mohol premeniť triedu na skutočné laboratórium. Súčasťou projektu je aj vzdelávací program, ktorý učiteľa prevedie celým projektom, a zároveň mu môže pomôcť s profesijným rastom.

Zadarmo pre všetky školy

Začiatkom novembra bola na 1 500 škôl adresovaná zásielka, v ktorej riaditelia našli ukážkový projekt s názvom Chránime životné prostredie. Ten ponúka množstvo atraktívnych vzdelávacích materiálov zameraných na environmentálnu problematiku. A vďaka Tatra banke, ktorá je generálnym partnerom Kozmix LABu, sú tieto materiály pre všetky školy úplne bezplatné.

„Vzdelanie patrí medzi tri základné strategické piliere Tatra banky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Uvedomujeme si, že pre budúce generácie je kľúčové nadobudnúť vedomosti a tiež vedieť ich uplatniť a podrobiť kritickej úvahe. Vďaka tomu budú môcť ďalej rozvíjať našu spoločnosť a prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životu na našej modrej planéte. Preto sme veľmi radi, že ako generálny partner projektu Kozmix LAB môžeme pomôcť so sprístupnením moderných učebných materiálov v školách a podporiť rozvoj inovatívneho projektového vyučovania,“ vysvetľuje Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Vzdelávanie žiakov i učiteľov 

Kozmix LAB

Prostredníctvom Kozmix LABu sa môžu vzdelávať nielen žiaci, ale aj všetci pedagógovia na 1. stupni ZŠ. Práve pre učiteľov je pripravený vzdelávací program plný praktických tipov od skúsených pedagógov z praxe. Za svoju účasť v programe získajú bezplatne ďalší bádateľský projekt podľa vlastného výberu a okrem toho môžu získať aj certifikát do svojho portfólia.

 „Už počas prvého týždňa od spustenia sa do programu zapojilo viac ako 600 učiteľov. Je to pre nás potvrdením toho, že učitelia na Slovensku majú záujem o kvalitné vzdelávanie. A to nielen svojich žiakov v triede, ale i seba samých,“ dopĺňa Ján Machaj, riaditeľ EDULAB akadémie, ktorá realizuje online kurzy pre učiteľov.

Ako sa zapojiť?

Do projektu Kozmix LAB sa môže bezplatne zapojiť každá škola na Slovensku v termíne do 31. 1. 2022. Všetky informácie sú dostupné na www.kozmixlab.sk

Kontakt pre médiá:
Simona Miklošovičová
Telefónne číslo: 0903 641 846
E-mail: press@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-prinasa-vzdelavaci-projekt-zakladne-skoly/