Tatra banka získala cenu poroty za najlepšiu komunikáciu

| 30.09.2013

V rámci projektu Hermes - komunikátor roka získala Tatra banka hlavnú cenu poroty v kategórii Bankovníctvo za najlepšiu komunikáciu.

V piatok, 27. septembra, boli oceňované inštitúcie z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií, obchodných reťazcov a verejnej správy, ktoré najlepšie komunikujú so zákazníkom. Inštitúcie z daných kategórií mali možnosť získať cenu verejnosti, cenu poroty, a stať sa tiež absolútnym víťazom súťaže.

V kategórii Bankovníctvo vyhodnotilo desať členov poroty z oblasti reklamy, media buyingu, PR, digitálneho marketingu, výskumu, ale aj marketingovej žurnalistiky a z akademickej pôdy ako najlepšie komunikujúcu inštitúciu Tatra banku.

Porota rozhodovala v troch fázach - v prvej fáze spoločnosť MEDIAN SK vybrala na základe kvantitatívneho výskumu 7 spoločností v každej hodnotenej kategórii. Druhá fáza pozostávala z mystery callingu v spolupráci s Katedrou marketingovej komunikácie FF UK a výskumnou agentúrou AKO. Poslednou fázou bolo rozhodovanie poroty na základe výsledkov z prvých dvoch krokov, porota taktiež posudzovala výsledky inštitúcií v oblastiach PR, reklama, direct marketing, osobný predaj, podpora predaja, sponzoringový program, firemná filantropia, korporátna identita a inovatívny prístup v komunikácii.

Udelenie Grand Prix v kategórii bankovníctvo na základe komplexných kritérií poroty je pre Tatra banku veľkou poctou. Počas 23 rokov svojho pôsobenia na slovenskom bankovom trhu patrí medzi inštitúcie s najkonzistentnejšou stratégiou externej komunikácie. Tatra banka bola tiež prvou bankou s telefonickým kontaktným centrom, čím otvorila svoje dvere klientom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Dnes môžu klienti kontaktovať banku okrem štandardných ciest aj prostredníctvom Tatra ChatuTB (online chat), online hovorov, či vďaka prvej Virtuálnej pobočke na Facebooku. Vďaka unikátnej službe Hlasová biometriaTB sa klienti na call centre overujú jednoducho - len prostredníctvom svojho hlasu.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-ziskala-cenu-poroty-za-najlepsiu-komunikaciu/