Tatra banka získala cenu za inovatívnu komunikáciu

| 16.09.2014

V rámci ocenení Hermes - komunikátor roka získala Tatra banka Cenu za inovatívnu komunikáciu. Odborná porota jej taktiež udelila tretie miesto v kategórii Bankovníctvo.

Hermes-komunikator-roka-2014
V piatok, 12. septembra, boli oceňované inštitúcie z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií, obchodných reťazcov a privátneho bankovníctva, ktoré najlepšie komunikujú so zákazníkom. Inštitúcie z daných kategórií mali možnosť získať cenu verejnosti, cenu poroty, a stať sa tiež absolútnym víťazom súťaže.

 

V kategórii Bankovníctvo hodnotilo desať členov poroty z oblasti reklamy, media buyingu, PR, digitálneho marketingu, výskumu, ale aj marketingovej žurnalistiky a z akademickej pôdy najlepšie komunikujúce inštitúcie v piatich kategóriách. V kategórii Bankovníctvo získala Tatra banka 3. miesto.

Organizátor taktiež oceňoval inštitúcie v každej kategórii za inovatívny prístup v oblasti komunikácie. V kategórii Bankovníctvo získala Cenu za inovatívnu komunikáciu Tatra banka.

Tatra banka dlhodobo prináša inovatívne produkty a služby v bankovníctve. Počnúc uplynulým rokom mohli naši klienti ako prví využívať službu Hlasová biometriaTB, prvú bankovú aplikáciu pre Google Glass, či Hypotéku s online konzultáciou. Najnovšou službou, ktorú banka priniesla je výber hotovosti z bankomatu mobilným telefónom. Tatra banka bola tiež prvou bankou na Slovensku, ktorá zaviedla 24-hodinové kontaktné centrum DIALOG Live ako aj prvý Internet bankingTB. Neskôr pridala ďalšie inovatívne spôsoby komunikácie pre klientov ako prvá Virtuálna pobočka na Facebooku, online hovor cez web Tatra banky, Facebook, Twitter, LinkedIn a tiež TatraChatTB.

Porota rozhodovala v troch fázach - v prvej fáze spoločnosť MEDIAN SK vybrala na základe kvantitatívneho výskumu 5 spoločností v každej hodnotenej kategórii s výnimkou kategórie privátne bankovníctvo. Druhá fáza pozostávala z mystery callingu v spolupráci s Katedrou marketingovej komunikácie FF UK a výskumnou agentúrou AKO. Poslednou fázou bolo rozhodovanie poroty na základe výsledkov z prvých dvoch krokov, porota taktiež posudzovala výsledky inštitúcií v oblastiach PR, reklama, direct marketing, osobný predaj, podpora predaja, sponzoringový program, firemná filantropia, korporátna identita a inovatívny prístup v komunikácii počas obdobia od októbra 2013 do augusta 2014.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-ziskala-cenu-za-inovativnu-komunikaciu/