The Banker po ôsmy krát ocenil RBI ako Banku roka

| 28.11.2014

Tlačová správa
Londýn/Viedeň, 28. novembra 2014

The Banker po ôsmy krát ocenil RBI ako Banku roka

  • RBI tak v tomto roku získala všetky štyri významné ocenenia ako najlepšia banka v strednej a východnej Európe
  • Päť RBI dcérskych spoločností bolo tiež ocenených ako banka roka 2014

The Banker, špeciálna príloha časopisu Financial Times, udelil ocenenie „Banka roka v strednej a východnej Európe (CEE)" nielen Raiffeisen Bank International AG (RBI) , ale aj piatim z jej dcérskych spoločností. Spolu s  vyznamenaním od The Banker tak RBI tento rok opäť získala všetky štyri významné ocenenia, ktoré renomované finančné časopisy udeľujú bankám za strategické umiestnenie na trhu, výkon a širokú ponuku služieb pre súkromných a firemných klientov v strednej a východnej Európe. V apríli RBI získala titul „Najlepšia banka v strednej a východnej Európe" od časopisu Global Finance už desiaty krát . EMEA Finance ju v máji ocenil „Najlepšia banka v strednej a východnej Európe a CIS" už po šiestykrát. Euromoney a The Banker jej udelili cenu „Najlepšia banka v strednej a východnej Európe" a „Banka roka v strednej a východnej Európe", v tomto poradí, už po ôsmy krát. 

Byť ocenený, a to dokonca štyrmi z najznámejších ocenení v bankovom sektore, v čase, keď banky čelia veľkým výzvam ukazuje, že pracujeme na správnych trhoch a používame adekvátnu stratégiu. Úprimne ďakujem našim zamestnancom, že nám to umožňujú svojou angažovanosťou a hlbokými znalosťami trhov strednej a východnej Európy", povedal Karl Sevelda, CEO RBI.

Okrem toho, dcérske spoločnosti RBI v Bosne a Hercegovine, v Kosove, Chorvátsku, Rumunsku a tiež Srbsku, získali titul "Banka roka". Ceny boli odovzdané počas slávnostného ceremoniálu v Londýne včera v noci.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
p. Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
p. Christof Danz (+43 1 71 707 1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE - Central and Eastern Europe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 15 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania skupiny. Spolu asi 57 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,5 miliónom klientov vo vyše 3 000 obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie. Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna

inštitúcia skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála pre celú RZB Group vrátane RBI. Raiffeisen Banking Group prevádzkuje v Rakúsku najväčšiu sieť bánk a má najväčší podiel na miestnom trhu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb súkromným aj firemným klientom. Zamestnáva 25 000 ľudí a poskytuje služby 2,8 miliónom klientov.

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/the-banker-po-osmy-krat-ocenil-rbi-ako-banku-roka/